Kuřáci ohrožují zdraví plodu i dětí | Prameny zdraví

Kuřáci ohrožují zdraví plodu i dětí

Výsledky průzkumu prováděného v roce 1996 ukázaly, že 24 % Američanů kouří. Asi třetina až polovina kuřáků žila v domácnosti s dětmi a většina z nich (více než 70 %) kouřila v některých či ve všech prostorách domácnosti. To znamená, že asi pětina všech dětí a dospívajících byla vystavena pasivnímu kouření.

Kuřáci ohrožují zdraví plodu i dětí

Rubrika: Kouření | Typ článku: Studie

Je známo, že děti vystavené pasivnímu kouření mají zvýšené riziko náhlého úmrtí, onemocnění dýchacích cest, astmatu a zánětů středního ucha. Ženy, které kouří během těhotenství, jsou vystaveny vyššímu riziku předčasného porodu, častěji se jim rodí děti s nízkou porodní váhou a častěji u nich dochází k úmrtí plodu.

Morbidity and Mortality Weekly Report 1997;46:1039-1043, 1048-1050

Počet přečtení: 2 713 Datum: 1. 3. 2008