Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Kdo jsme

Prameny zdraví jsou spolkem, který byl založen v roce 1991 (původně jako občanské sdružení). Posláním ZS Prameny zdraví je sdílet se s poznáním v oblasti zdravé výživy, prevence, přírodní léčby a zdravého životního stylu, předávat zkušenosti a pomáhat k ozdravění jednotlivců i mezilidských vztahů. - To nejlepší, co jsme přijali, předáváme dál.

Časopis Prameny zdraví

V roce 1995 začaly Prameny zdraví publikovat dvouměsíčník Prameny zdraví, který se až do dnešních dnů (v posledních několika letech) čtyřikrát do roka distribuuje po celé České republice i na Slovensko. Časopis pokrývá široké spektrum témat z oblasti zdravé výživy a životního stylu, včetně duševního zdraví, rodiny, ekologie a přírodních léčebných prostředků. Během let vydaly Prameny zdraví i řadu knih, které se setkaly se živým ohlasem čtenářů. Mezi úspěšné tituly patří například 9 kroků k prevenci a léčbě diabetu, Trávení, a ne trápení, nejnověji pak kniha amerického lékaře Krotitelé pandemie, která představuje účinné a každému dostupnému prostředky na posílení imunity. 

Webové portály Magazín zdraví a Fakta o zdraví

V rozsáhlé databázi na portálu Magazín zdraví, který denně navštíví okolo pěti set čtenářů, se nachází sedm tisíc článků, včetně nejrozsáhlejšího souboru čistě vegetariánských receptů i jedinečné sestavy výsledků cca 1700 lékařských studií ukazujících cestu k optimální životosprávě (v rubrice Medicína životního stylu). Na portálu Fakta o zdraví (plus v YouTube kanálu se stejným názvem) se pak návštěvníci setkají s 1900 videi amerického odborníka dr. Michaela Gregera mapujícími širokou škálu zdravotních problémů  a optimálních strategií, jak se s těmito problémy vyrovnat či je eliminovat. Jedná se o obrovské databáze poskytující špičkové know-how v oblasti péče o zdraví (stačí si zadat to, co vás zajímá, do vyhledávače na stránkách). 

Rekondiční pobyty NEWSTART

Již od roku 1996 pořádají Prameny zdraví několikrát ročně v pronajatých prostorách hotelů či penzionů České republiky rekondiční a výukové pobyty, které ročně navštíví aktuálně okolo stovky hostů (celkem těmito pobyty prošlo mnoho tisíc spokojených účastníků). Mnozí jsou potěšeni výsledky sedmidenního programu zaměřeného na redukci tělesné hmotnosti, odpočinek, pobyt v krásné přírodě, seznámení se zdravou výživou (veganská strava, kurzy vaření) a životosprávou (přednášky, masáže, cvičení, procházky) a celkové ozdravění. Váha se snižuje, duševní elán a zdraví se vracejí!

Medicína životního stylu

Léčba chronických (někdy také civilizačních nebo neinfekčních) onemocnění, jež do značné míry souvisejí se životním stylem, nyní pohlcuje v západních zemích 80-90 % rozpočtu resortu zdravotnictví. Tyto výdaje, jdoucí do značné míry na lékařský „management“ a úlevu od příznaků a poskytované obvykle bez toho, že by docházelo k vyléčení těchto chronických nemocí, kladou na společnost stále se zvyšující neudržitelné nároky. Současný systém zdravotnictví sice prodlužuje život, nikoliv však léta prožitá kvalitně a plnohodnotně.

Přitom ve vědecké literatuře roste množství důkazů svědčících o tom, že mnohým z těchto civilizačních nemocí je nejen možné předejít, ale dá se i zastavit či zvrátit jejich postup, a to prostřednictvím tzv. medicíny životního stylu. Mezi přístupem konvenční medicíny a medicíny životního stylu existují významné rozdíly. Přístup medicíny životního stylu kombinuje to nejlepší z lékařství, veřejného zdravotnictví, terapeutické výživy a alternativní medicíny. Nejúčinněji jej lze implementovat prostřednictvím vzdělávání, motivování a účinné veřejné politiky.

Medicína životního stylu spočívá na šesti základních pilířích: zdravá strava, optimální režim spánku a odpočinku, pravidelná fyzická aktivita, neužívání návykových látek, management stresu a zdravé vztahy. Medicína životního stylu namísto pouhého potírání příznaků onemocnění či snižování rizikových faktorů efektivně cílí na příčiny jednotlivých onemocnění.

Hubneme zdravě

V rámci výše zmíněné koncepce procházejí od roku 2021 desítky účastníků pravidelně pořádanými online kurzy Hubneme zdravě vyvinutými na bázi nejmodernějších vědeckých poznatků. Průměrný pokles tělesné hmotnosti za čtyři týdny intervence činí 5 %, za osm týdnů intervence pak 8 % ze vstupní tělesné hmotnosti. Po půlročním setrvání v programu dosahuje snížení váhy u řady úspěšných účastníků 15-25 kg. 

Společenské centrum

Prameny zdraví provozují stejnojmenné společenské centrum v samém srdci Prahy. Návštěvníci zde nalézají oázu klidu, spočinutí a přijetí uprostřed anonymního ruchu hlavního města. Mohou se zúčastnit řady přednášek, koncertů a dalších aktivit (včetně pravidelných sobotních bohoslužeb), které zde probíhají. Renovované historické prostory poskytují příjemné zázemí i zájemcům o jejich pronájem na nějakou z jimi pořádaných aktivit.

Další souvislosti

Prameny zdraví fungují díky dlouhodobé a vytrvalé podpoře ze strany firmy Country Life. Prameny zdraví spolupracují se zdravotnickými zařízeními, veřejně prospěšnými organizacemi, školami, humanitárními organizacemi, státními orgány a sdělovacími prostředky. Podporují podobně zaměřené projekty v tuzemsku i v zahraničí a poskytují poradenské služby ve výše zmíněných oblastech.