Kouření škodí v jakémkoliv množství | Prameny zdraví

Kouření škodí v jakémkoliv množství

Již vykouření pouhé jedné cigarety denně s sebou nese výrazné zvýšení některých zdravotních rizik oproti nekuřákům.

Kouření škodí v jakémkoliv množství

Rubrika: Kouření | Typ článku: Studie

Výrazně se zvyšuje riziko srdečního onemocnění a mozkové mrtvice. Velká meta analýza 141 studií vypracovaných v 21 zemích přinesla poznatek, že vykouření jedné cigarety denně bylo spojeno se zvýšením rizika o 48-74 procent u mužů a o 57-118 procent u žen.

Pouhé omezení kouření (byť na naprosté minimum) tedy nestačí.

Počet přečtení: 1 195 Datum: 2. 7. 2019