Posedlost po penězích | Prameny zdraví

Posedlost po penězích

Podle jednoho amerického televizního programu hrají peníze hlavní roli v 90 % tamních rozvodů. Stojí v pozadí tohoto jevu kultura zaměřená na spotřebu?

Posedlost po penězích

Rubrika: Závislosti | Typ článku: Články

Dříve než dosáhne průměrný Američan věku dvaceti let, stihne shlédnout v průměru milion televizních reklam. Celkový počet kreditních karet přesahuje v USA jednu miliardu.

Jsou peníze důležité? Zdá se, že ano. Autor Larry Burkett zjistil, že Bible obsahuje více než tisícovku odkazů na peníze. Můžeme si ovšem povšimnout, že peníze samy o sobě nejsou problém. Je to láska k penězům, která je problematická.

Nezdravý postoj k penězům se sebou nese mnoho problémů. Člověk takto postižený se často domnívá, že bohatí lidé jsou nadřazení ostatním, tedy chudým, že je převyšují moudrostí a úsudkem. Mnohý také mylně věří, že akumulace bohatství je cestou ke štěstí. Peníze jsou jako elektřina – síla, která může vyléčit i zabít. Je třeba, abychom se naučili tuto sílu moudře užívat, jinak riskujeme, že pocítíme ve svém životě její velmi negativní důsledky.

Autor a rozhlasový komentátor Dave Ramsey poukazuje na dítě, jež v obchodě s hračkami křičí: „To chci, to chci!“ Všichni jsme se asi s takovou scénou už setkali. Rodiče i kolemjdoucí uvádí obvykle do rozpaků. Pak ovšem Dave zamíří „malou domů“. Uvnitř každého z nás je takové malé dítě, říká, a pokud je nenaučíme, aby žilo v rámci určitých omezení, dostaví se rozpaky, frustrace a ostuda.

Staré indické podobenství vypráví o moudré ženě, která nalezla v řece diamant. Když se setká s vyhladovělým cestovatelem, jenž ji požádá, zda by mu diamant nevěnovala, bez váhání tak učiní. Cestovatel odejde a raduje se – ví, že nebude mít po zbytek života nedostatek. O pár dní později se však vrátí a řekne ženě: „Přemýšlel jsem o tom. Vím, jak je ten diamant cenný – a také vím, že i ty to víš. Přinesl jsem ti jej zpět – v naději, že se se mnou podělíš o něco ještě cennějšího. Dej mi to, co ti umožnilo věnovat mi ten diamant.“

Z knihy kolektivu autorů Creation Health.

Počet přečtení: 5 186 Datum: 9. 2. 2017