Pohyb pomáhá snižovat riziko zlomenin u starších žen | Prameny zdraví

Pohyb pomáhá snižovat riziko zlomenin u starších žen

Starší Finky s osteopenií (počáteční stadium osteoporózy), které se zúčastnily šestiletého pohybového programu, měly podstatně méně zlomenin paže a nohou, plus žádné zlomeniny krčku - v porovnání s kontrolní skupinou, jíž se dostalo pouze všeobecných zdravotních doporučení.

Pohyb pomáhá snižovat riziko zlomenin u starších žen

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

Pohybový program sestával ze série cvičení na rovnováhu a posilování, které účastnice studie cvičily u sebe doma. Ve skupině, která cvičila, bylo zaznamenáno také podstatně méně úmrtí - z nichž žádné nesouviselo s případnou zlomeninou.

Arch Intern Med 2010 Sep 27;170(17):1548-56

Počet přečtení: 3 088 Datum: 21. 4. 2020