Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Oslavte svoji svobodu!

Kdybyste navštívili nádherný ostrov Curacao, na jedné z pláží byste uviděli nápadný monument. Zobrazuje dva otroky. Muž a žena jsou společně spoutáni řetězem. Ale mezi nimi, s kladivem zvednutým nad majzlíkem, stojí třetí muž, který láme jejich řetěz. Je to chvíle osvobození z otroctví. Řetěz je přetržen!
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Články

Konec války

V roce 1944 byl nadporučík Hiroo Onoda velitelem japonské armády. Byl poslán na ostrov Lubang na Filipínách s příkazem udržet ostrov, v žádném případě se nevzdávat, nebo spáchat sebevraždu. Bylo mu řečeno: „Ať se stane cokoliv, přijdeme pro vás.“

Jeho oddíl se zmenšil na pouhé čtyři bojovníky. Docházely jim zásoby jídla. Jedli jen trochu rýže, kokosové ořechy, divoké plody a také kořínky, brouky a maso zvířat, které ulovili. V říjnu 1945 Onoda poprvé uviděl leták, na němž četl: „Válka skončila 18. srpna. Sestupte z hor!“ Následující lístek obsahoval rozkaz generála Yamashity z 14. armády ke kapitulaci. Onoda pečlivě prozkoumal každé slovo a dospěl k závěru, že leták musí být americká mystifikace.

V říjnu 1972 byl zabit Onodův poslední zbývající společník. Za ta léta byly pro něj v džungli ponechány noviny, letadla shazovala dopisy od jeho rodiny a reproduktory vyřvávaly nad horami zprávy od příbuzných, ale Onoda nemohl uvěřit tomu, že je svobodný. Nakonec přijel z Japonska jeho bývalý velitel, major Taniguchi. Našel Onodu v horách a osobně mu přečetl rozkazy oznamující, že veškeré bojové operace jsou zastaveny.

Po třiceti letech skrývání na ostrově Lubang byl nadporučík Onoda volný. Vrátil se do Japonska, kde byl uvítán jako hrdina. Onoda si užívá svého nového života a bydlí částečně v Brazílii, kde si koupil ranč. Třicet let žil na hranici holého přežití, jedl brouky, kořínky, divoká zvířata a divoké plody, než se mohl vrátit ke své rodině.

V tomto příběhu můžeme najít zajímavou myšlenku: ti, kteří žijí spoutáni svými zvyky, špatnými volbami a závislostmi, mohou žít svobodně, pokud svou svobodu akceptují. Jejich osvobozující rozkazy byly podepsány před dvěma tisíci lety.

Otočka o 180 stupňů

Během služby u námořnictva Spojených států se Michael Harris stal závislým na marihuaně. Když se vrátil do civilního života, pokračoval ve svém návyku a ještě přidal alkohol. Přestože miloval svou ženu Ambre, návyk se stal jeho hlavním zájmem.

Když spolu jeli na výlet do Nevadské pouště a Michael řídil, začali se dohadovat o jeho závislosti na alkoholu a marihuaně. „Léta jsem kouřil marihuanu a vůbec to nepoškodilo můj úsudek,“ řekl. „Ve skutečnosti má opačný účinek. Uklidňuje mé nervy a pomáhá mi relaxovat.“

V časných ranních hodinách sjel jeho Ford Escort z cesty a spadl do strže. Amber proletěla čelním sklem. Ležela na studeném pouštním písku neschopná pohybu. Michael přivolal pomoc a sanitka odvezla Amber do nemocnice v Las Vegas. Léčení v Las Vegas a později v Kalifornii trvalo dny, týdny a měsíce. Nakonec se ukázalo, že poškození páteře při nehodě způsobilo Amber trvalou paralýzu paží, zad a nohou. Už nikdy nebude chodit.

Deprimovaný Michael na sobě pociťoval tíhu viny. Upadal víc a víc do spárů drog a alkoholu. Chtěl v nich utopit své emoce. V té době si začal píchat kokain. Nedokázal navštívit Amber a vidět ji v jejím bezmocném stavu.

Když byla Amber konečně propuštěna z nemocnice, vrátila se k rodičům na Fidži. Její přátelé se semkli kolem ní a stovky lidí se začaly za Michaela modlit a prosily Boha, aby z něj sňal závislost, která nad ním měla strašlivou moc.

Zázrak našeho mozku

Lidský mozek je tím nejúžasnějším mistrovským dílem, které si jen lze představit. Je to zázrak sestávající z více než bilionu nervových buněk zvaných neurony a více než trilionu spojení zvaných synapse. Nékteří vědci jej nazývají nejkomplexnějším objektem ve známém vesmíru.

Bůh nám dal mozek k myšlení a práci. Řídicí centrum tohoto zázraku je uloženo v čelním laloku. To je oblast výběru, rozhodovací centrum mozku. Položte ruce na čelo nad obočím. Toto je vaše posvátné místo, které řídí vaše myšlenky a činí morální, etická rozhodnutí. Je to místo, kde se rozhodujeme mezi dobrem a zlem – a kde se můžeme rozhodovat mezi lepším a nejlepším.

Proto satan stále zkouší zamlžit a zmást tuto část mozku. Čelní lalok je sídlo vědomí, naší schopnosti myslet a rozhodovat se. Zde sídlí naše vůle. Určuje naši osobnost a charakter. Váš čelní lalok potřebuje dobrou spirituální i fyzickou ochranu. Odlišuje vás od zbytku zvířecí říše. Všechna vaše rozhodnutí, velká či malá, jsou filtrována v této oblasti. Zde leží vaše opravdové já. Je to místo, kde se z vašich myšlenek stávají činy, z vašich činů zvyky a z vašich zvyků osud. Chraňte svůj čelní lalok před vnitřními a vnějšími škodlivými vlivy, abyste jej udržovali v té nejlepší formě.

Dr. Daniel Amen vyšetřil více než třicet tisíc SPECT snímků mozku. Tento druh snímků je mapou elektrické aktivity a krevního průtoku v různých částech mozku. Dr. Amen je v tomto oboru světovou kapacitou. Ve svých publikacích popisuje zdravý mozek bez závislostí – aktivní, hladký a symetrický. SPECT snímky mozku graficky zobrazují charakteristické abnormality v mozkové aktivitě způsobené různými druhy návykových látek.

Jak se mohou stát závislosti tak silné, že lidé raději volí závislost než zájem o ty, které ve svém životě nejvíce milují?

Definice závislosti

Závislost vzniká ze špatných návyků. Může mít mnoho forem, od zneužívání alkoholu a tabáku po chování jako workoholismus, nutkavé sledování televize či surfování po internetu. Jedna definice závislého mozku říká, že je to „přetrvávající nutkavé chování, které je škodlivé nebo destruktivní a je charakterizováno neschopností jej přerušit“. Jiná definice popisuje závíslost jako „setrvalé pokračování v sebe destruktivním chování navzdory nepříznivým následkům“. V mozku při ní dojde k velkým změnám, takže i když toto chování způsobuje destrukci, postižená osoba v něm pokračuje.

Pokus o naplnění prázdnoty v našich životech

Užívání drog vedoucí k závislosti je obvykle náhražkou za něco, co v životě chybí. Proč ředitel společnosti pracuje v kanceláři dlouho do noci? Proč matka dělá takřka nemožné a zkouší se stát „super matkou“? Proč alkoholik sahá po další skleničce? Proč obézní lidé pořád jedí sladké a přibírají další kila? Proč kuřák marihuany kouří další a další jointy? Může pro tento druh chování existovat nějaký obecný důvod?

Sociální vědec David Sedláček tvrdí, že všechny tyto projevy jsou symptomy mužů i žen pokoušejících se dosáhnout nalezení Boha. Doufají snad, že tím naplní prázdnotu ve svých životech? Hledají přijetí nebo emoční pohodu? Nebo byli v některých případech opakovaně odmítnuti a zkoušejí otupit bolest? Někteří mohou začít s užíváním návykových látek proto, aby zlepšili krátkodobý výkon, ale ve výsledku mu obětují dlouhodobou výkonnost. Mohou mezi nimi být ti, kdo si neuvědomují škodlivost drog, jako je alkohol, cigarety či kofein.

Závislost může mít nejen podobu drog, ale také jídla, gamblerstvi, nakupování, workoholismu, sexu, televize anebo jakékoli další aktivity, která se stane nepřiměřenou, destruktivní nebo nutkavou. Další závislé chování zahrnuje pornografii a videohry. Opravdový život znamená neužívat nic, co je škodlivé, a uvážlivě zacházet s tím, co je zdravé.

Je zde naděje pro ty, kdo bojují se závislostí

Je zde naděje; osvobození ze závislosti je možné. Fakt, že vaši rodiče či prarodiče byli závislí, neznamená, že se také stanete závislými. Možná jste byli opuštěni či odmítnuti svou matkou či otcem nebo máte slabé sebepojetí či jste snad byli sexuálně, fyzicky nebo emocionálně zneužiti, můžete si však zvolit svobodu. Bůh vám pomůže, abyste žili svobodně.

Závislost je otroctví, ale moc a láska Boží jsou silnější než jakýkoli zvyk, který nás může svazovat.

Čí mozek chcete?

S pomocí SPECT snímků popisuje dr. Daniel Amen účinky metamfetaminu, alkoholu, marihuany, kokainu, inhalantů a kouření na mozek. Heroinový mozek ukazuje masivní oblasti snížené aktivity. Kokainový mozek má mnoho malých děr napříč mozkovou kůrou. Alkoholický mozek vypadá scvrkle. Mariuanový mozek vypadá, jako by některé jeho oblasti byly vyžrané. Zdravý mozek je hladký, symetrický a plný.

Na jednom semináři o zdravém životním stylu byl přítomen člověk závislý na heroinu. Když uviděl v PowerPointu sken heroinového mozku, zvolal nahlas: „Ach, pomozte mi!“ Odmlčel se a přemýšlel o vlivu svého zvyku na jeho vlastní a jediný mozek. Naše zvyky jsou opravdu nahrány v našem mozku.

Slavný psycholog William James to popisuje následovně: „Mohou být mladí, ale všimněte si, jak brzy se stanou pouhým ranečkem zvyků. Mohli by věnovat větší pozornost svému jednání, jenže jsou v nepřirozeném stavu. Spřádáme si svůj vlastní osud, dobrý nebo zlý, a nelze to vrátit zpět. Každý sebemenší tah ctnosti či neřesti zanechává šrám, který není nikdy dost malý. Možná někdy své prohřešky omlouváme slovy ‚Tohle se nepočítá!‘ Možná že my to nepočítáme a laskavá nebesa to také nemusejí počítat, nicméně se to stejně někde projeví. Hluboky v nervových buňkách a vláknech to molekuly počítají, registrují a uchovávají, aby to v pravý čas použily proti nám, až přijde příští chvíle pokušení.“

Který mozek chcete? Je to vaše volba!

Adam a Eva měli v rajské zahradě možnost výběru. My máme na výběr nyní. Satan chce, aby naše mozky byly zakalené a zmatené. Když je schopen ovlivňovat naše volby, protože náš mozek je závislý, čelní lalok je slabý a my nejsme ve stavu dělat racionální rozhodnutí, vyhrává válku. Bůh je ale mocnější než satan. Nabízí sílu k pozitivnímu rozhodnutí. Pokud každý den hledáme jeho sílu, pomůže nám k tomu, abychom měli zdravou, čistou mysl a mohli díky tomu přijímat zdravá rozhodnutí.

Z knihy Johna, Milie a Wese Youngbergových Vyhraj život: Běž vpřed! Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 2865
Datum: 8. 6. 2017