Nikdy není příliš pozdě přestat s kouřením | Prameny zdraví

Nikdy není příliš pozdě přestat s kouřením

Kuřáci mají dvacetinásobné celoživotní riziko, že se u nich rozvine rakovina plic. Pokud s kouřením přestanou, jejich riziko se sníží. Jak je tomu však, pokud přestanou až poté, co u nich již rakovina plic vypukla? Jsou jejich vyhlídky lepší?

Nikdy není příliš pozdě přestat s kouřením

Rubrika: Kouření | Typ článku: Studie

Angličtí vědci provedli meta-analýzu deseti studií, aby nalezli odpověď na výše zmíněnou otázku. Ukázalo se, že pokud kuřák přestal v raném stadiu rakoviny plic kouřit, jeho naděje na přežití se více než zdvojnásobila. Současně se snížilo riziko opětného výskytu rakoviny.

BMJ 2010; 340:b5569

Počet přečtení: 3 093 Datum: 5. 3. 2013