Nedostatek spánku rizikovým faktorem srdečních onemocnění | Prameny zdraví

Nedostatek spánku rizikovým faktorem srdečních onemocnění

Přesvědčivý vztah byl zjištěn mezi krátkou dobou spánku a vysokou hladinou cholesterolu u mladých dívek.

Nedostatek spánku rizikovým faktorem srdečních onemocnění

Rubrika: Spánek | Typ článku: Studie

Ve studii, jíž se zúčastnilo více než 14 tisíc účastníků ve věku od třinácti do devatenácti let, vědci zjistili, že kratší doba spánku byla spojena se zvýšením hladiny cholesterolu, a to o 15 %. Zvýšená hladina cholesterolu je jedním z ukazatelů srdečního onemocnění - které se projeví o roky později.

Sleep 2010 Jul 1;33(7):956-61

Počet přečtení: 2 742 Datum: 13. 1. 2013