Chybějící rodič a pasti závislostí | Prameny zdraví

Chybějící rodič a pasti závislostí

Výsledky velké britské studie poukázaly na to, že v těch případech, kdy od sedmi let věku chyběl v rodině jeden rodič, se riziko, že dítě začne konzumovat alkoholické nápoje či kouřit před dosažením třinácti let věku, zvyšovalo na skoro trojnásobek (u pití), resp. o polovinu (v případě kouření).

Chybějící rodič a pasti závislostí

Rubrika: Závislosti | Typ článku: Studie

Ranější holdování těmto rizikovým návykům s sebou nese zvýšení rizika rakoviny plic a kardiovaskulárních onemocnění později v životě. Zvyšuje se také pravděpodobnost vytvoření závislosti.

Děti, kterým chybí jeden rodič, potřebují podporu a péči ze strany někoho dalšího, mají-li se vyhnout riziku, že padnou do alkoholické nebo tabákové pasti.

Přetištěno ze serveru Positive Choices

Počet přečtení: 2 612 Datum: 31. 10. 2017