Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Všeobecná úzkostná porucha (Generalized Anxiety Disorder – GAD)

Všeobecná úzkostná porucha obvykle nezpůsobuje výrazné problémy. Postižené osoby z velké části „fungují“ ve společnosti celkem normálně. Dobrou zprávou je, že většina lidí z této nemoci časem „vyroste“. Příznaky se věkem obvykle oslabují.

Mohou se však vyskytnout případy GAD, které vyžadují léčbu. Pak jsou na místě léky nebo také neléková terapie. Užitek přináší například buspiron (BuSPAr). Účinných je také pět způsobů nelékové terapie: kognitivně-behaviorální terapie, pravidelné tělesné cvičení, biofeedbeck, relaxační techniky a terapie zaměřená na duchovní oblast.

Užívání léků s sebou přináší určité riziko, proto je na místě opatrnost, přestože tento způsob léčby se zdá být nejsnazší.

Za prvé, může trvat několik týdnů než buspiron začne účinkovat. Za druhé, léčba může způsobovat množství nežádoucích vedlejších účinků, včetně nevolnosti, ospalosti a nutkání ke zvracení. Za třetí, zdá se, že GAD se může znovu zhoršit, když se lék vysadí. Mnozí pacienti nechtějí užívat léky celý život, když vědí, že existuje jiné řešení jejich problémů.

Na stavech úzkosti se v mozku podílejí také další chemické látky. Dvě nejdůležitější jsou serotonin a kyselina gama- aminobutyrová. Obě tyto složky slouží jako inhibiční transmitery, které mají schopnost ztlumit mozkové dráhy vyvolávající stres a úzkost. Efektivnost těchto spojení posiluje řada léků, které zvyšují hladinu serotoninu. Tyto látky zmírňují nejen depresi, ale také příznaky úzkostných poruch.

Potřebujeme-li zvýšit hladinu této důležité látky v mozku, nejsme naštěstí závislí jen na lécích. Přestože netrpíte depresí, způsoby zvyšující serotonin pomohou lépe zvládat každodenní stres a úzkosti života.

Poslední dobou přichází do lékáren mnoho léků, které ovlivňují chemické přenášení zpráv v mozku. Slibnou léčbou je například zvyšování hladiny kyseliny gama-aminobutyrové, která snižuje úzkost při záchvatech paniky. Při poruchách nálady hraje úlohu i další chemická látka, tzv. substance P. Předběžné výzkumy naznačují, že léky, které blokují účinky této sloučeniny, mohou snížit úzkost i depresi.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 8572
Datum: 9. 6. 2010