Třezalka tečkovaná – bylinka, která přemůže depresi | Prameny zdraví

Třezalka tečkovaná – bylinka, která přemůže depresi

Výzkumy potvrzují, že na léčení deprese existuje prozkoumaná a ověřená bylina s významnými účinky – třezalka tečkovaná neboli Hypericum perforatum (bylina svatého Jana). Lidé ji po staletí používali proti nespavosti a projevům nervozity.

Třezalka tečkovaná – bylinka, která přemůže depresi

Rubrika: Bylinky | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Tato známá bylinka roste na velké části Spojených států (také v ČR se hojně vyskytuje – pozn. překl.). Přestože třezalku tečkovanou používali v Německu po dlouhá léta jako hlavní antidepresivum, zvýšenou popularitu zažila ve Spojených státech amerických jen ve druhé polovině devadesátých let minulého století. Mezi lety 1995 až 1997 se obrat z jejího prodeje vyšplhal z 20 milionů na 200 milionů dolarů.

Mnohé studie ukazují, že při slabé až mírně silné depresi se symptomy zlepšují ve 40 až 50 % případů, zatímco při efektu placeba je zlepšení patrné v patnácti procentech případů.

Jiné výzkumy ukázaly, že třezalka tečkovaná je rovněž účinná v syntetických chemických farmaceutických přípravcích Prozac a Imipramin.

Přestože se výsledky těchto studií zdají být slibné, nejsou jednoznačně potvrzeny. Nejsilnějším argumentem kritiků je, že výzkumy účinků třezalky tečkované jsou příliš krátké a dávkování komerčně připravených produktů, které se v nich používaly, se příliš měnilo. Někteří tvrdí, že výsledky jsou zavádějící, protože s bylinným přípravkem se porovnávala jen nízká dávka konkrétního standardního léku.

Jedna vynikající práce o účincích třezalky tečkované se týkala 200 pacientů s depresí z jedenácti zdravotnických středisek. Autoři v závěru konstatovali, že „třezalka tečkovaná není účinná při léčbě velké deprese“. V poznámce se však malými písmeny uvádělo, že úplný ústup příznaků u pacientů, kteří užívali třezalku tečkovanou, byl třikrát častější.

A co víc, bylinka měla oproti lékům minimální vedlejší účinky. Velmi dobré výsledky jsem zaznamenal i u svých pacientů s lehkou depresí, kteří užívali třezalku. Proto věřím, že si tato rostlina zaslouží naši pozornost.

Jak působí třezalka proti depresi, není zatím známo. Někteří výzkumníci jsou přesvědčeni, že tlumí MAO (monoaminooxidázu), což umožňuje centrální nervové soustavě nashromáždit více serotoninu a epinefrinu, které zvyšují pocit pohody. Účinek je, podobně jako u dalších bylinek, mírnější než účinek léků a vedlejší účinky jsou vzácnější a minimální (nutkání ke zvracení, vyrážky, únava, neklid). Při užití velkých dávek se vyskytla fotosenzitivita neboli citlivost pokožky na ultrafialové (sluneční) paprsky.

Léky, které se předepisují na depresi, mohou negativně reagovat na mnoho dalších léků. Každý pacient, který se léčí na depresi, by proto měl informovat svého lékaře o všech lécích, které užívá. Dokonce i třezalka tečkovaná reaguje na některé léky. Lidé ji často užívají bez vědomí lékaře, čímž vznikají možná rizika reakcí na jiné léky.

První výzkumy ukazují, že třezalka tečkovaná stimuluje v játrech enzymy, které eliminují působení léků a pomáhají je odstraňovat z těla. Národní ústav zdraví USA publikoval zprávu, že u osmi lidí, kteří dostávali inhibitor proteázy nazývaný indinavir (Crixivan) proti viru HIV zároveň s třezalkou tečkovanou, byl lék na HIV neúčinný. Mezi další léky, jejichž účinek tato bylina zmenšuje, patří cyklosporin (používaný k potlačení odmítnutí transplantátu po transplantacích orgánů), digoxin nebo Lanoxin (používá se při léčbě srdečních nemocí), theofylin (používaný při astmatu) a warfarin (Coumadin – lék proti krevním sraženinám, který se používá k prevenci srdečních záchvatů).

Třezalka může kromě toho oslabit účinek antikoncepčních pilulek a léků proti epileptickým záchvatům, některých chemoterapeutických přípravků proti rakovině i účinek antidepresiv.

Tato vlastnost třezalky tečkované může mít vážné následky zvláště v případě, pokud se užívá zároveň s léky proti depresi. Může vyvolat serotoninový syndrom – nadměrné hromadění serotoninu v nervových spojeních (neurony jsou jím přesyceny, protože se neodbourává). Způsobuje to vážné tělesné a duševní poruchy, které se objeví náhle. Projevují se zmateností, nepokojem, pomalostí, horečkou, rychlým tepem, nutkáním na zvracení, průjmem, rozšířenými zornicemi, a dokonce i bezvědomím.

Pokud uvažujete o užívání třezalky tečkované proti depresi, pak si poznamenejte, že obvyklá dávka je 900 mg dvakrát až třikrát denně.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 26 231 Datum: 3. 12. 2009