Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Statiny jako primární prevence kardiovaskulárních chorob nepomáhají

Vědečtí pracovníci analyzovali 11 studií, které zkoumaly účinky užívání statinů u více než 65 tisíc lidí vystavených vysokému riziku kardiovaskulárních chorob. Nikdo z účastníků studie netrpěl na začátku studie onemocněním srdce.
Rubrika: Léky
|
Typ článku: Studie

Užívání statinů sice přineslo v porovnání s kontrolní skupinou, jíž se dostávalo placebo, snížení hladiny LDL („špatného") cholesterolu, mezi oběma skupinami se však neprojevil žádný rozdíl v celkové úmrtnosti.

Další výzkumníci znovu prozkoumali závěry studie Jupiter, která měla dokumentovat významné prospěšné účinky v důsledku užívání statinů. Ukázalo se, že výsledky nebyly průkazné - studie neprobíhala dostatečně dlouho a prokázaly se vazby výzkumníků s výrobcem léků.

Arch Intern Med 2010; 170: 1024-1031

Počet přečtení: 3590
Datum: 8. 9. 2013