Problémy s profilem lipidů v krvi začínají brzy v životě | Prameny zdraví

Problémy s profilem lipidů v krvi začínají brzy v životě

Dyslipidémie (nezdravé hladiny celkového cholesterolu i jeho frakcí) vede k onemocnění koronárních cév u osob středního a vyššího věku. Dvě desetiletí trvající výzkum na 3 200 mladých dospělých lidech (ve věku od 18 do 30 let) ukázal, že důsledky narušené hladiny lipidů v krvi se začínají projevovat již v mládí.

Problémy s profilem lipidů v krvi začínají brzy v životě

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Studie

Po patnácti a dvaceti letech měřili vědci nánosy vápníku ve stěnách srdečních cév. Toto měření je dobrým ukazatelem pokročilosti srdečního onemocnění. Vysoká hladina LDL cholesterolu v mládí byla silným předpovědním faktorem pokročilosti srdečního onemocnění o dvacet let později.

Pokud byl LDL cholesterol v mládí nižší než 1,75 mmol/l, nánosy vápníku se projevovaly jen u 8 % sledovaných osob, pokud byl vyšší než 4 mmol/l, projevily se u 44 % osob.

Ann Intern Med 2010 Aug 3;153(3):137-46

Počet přečtení: 2 915 Datum: 19. 11. 2013