Pohyb - zákon našeho bytí | Prameny zdraví

Pohyb - zákon našeho bytí

Proč není možné těšit se dobrému zdraví bez dostatku pohybu? Přiměřená pohybová aktivita napomáhá přinejmenším šesti následujícími způsoby dobré funkci srdečního svalu.

Pohyb - zákon našeho bytí

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Články

Zvyšuje se síla jednotlivého úderu. Současně se zvětšuje i síla srdečního stahu.

Při stejném zásobení kyslíkem funguje srdce efektivněji, neboť se zvyšuje množství enzymů, které se v něm nalézají a které řídí jeho činnost.

Snižuje se srdeční frekvence. Již zpomalení o pět tepů za minutu znamená, že srdce ušetří 7 000 úderů denně - to vše pouze v důsledku prostého opakovaného fyzického zatížení.

Tvoří se hladší a dokonce i větší srdeční cévy. Pravidelná pohybová aktivita má za následek vytváření většího množství záložních kapilár a rezervních kanálů, kterými může krev proudit srdečním svalem.

Je snazší udržet pod kontrolou chuť k jídlu. To má v první řadě za následek snížení rizika koronárního onemocnění.

Podstatně se zvyšuje hladina HDL cholesterolu, čímž se snižuje riziko koronární aterosklerózy. Frakci HDL cholesterolu si můžeme představit jako jakési miniaturní náklaďáčky, které čile cestují tělem a nakládají a odvážejí cholesterol usazený v plátech na stěnách cév. Lék, který dokáže totéž, stojí nemalé peníze!

Není divu, že srdce, které je vystaveno pravidelnému přiměřenému zatížení, vydrží podstatně déle.

Pravidelná tělesná aktivita napomáhá oběhu krve do orgánů celého těla.

Ledviny a okolní orgány v břišní krajině jsou při přiměřené tělesné aktivitě dobře zásobeny krví. Dochází tak ke snižování krevního tlaku. Při nadměrném fyzickém zatížení k tomuto nedochází.

Dostatečné je i prokrvení žaludku a střev, takže trávicí systém může dobře pracovat.

Krev může proudit v hojné míře i pokožkou, což přispívá k ochlazení povrchu lidského těla. Při přepínání či závodním sportování, a to zejména za podmínek vysoké okolní teploty a vysoké vlhkosti vzduchu, dochází naopak ke zvyšování teploty těla.

Přiměřený pohyb otvírá více kapilár v podpůrných tělesných tkáních, dochází k mikrooběhu ve všech buňkách lidského těla, takže nejen svalům, ale celému tělu se dostává proudu čerstvé a vyživující krve.

Houstnutí, resp. zpomalování toku krve může být nebezpečné. Přiměřená pohybová aktivita rozproudí krev usazenou v žilách nohou a neaktivních tkáních. Výsledkem je aktivní krevní oběh plícemi a úspěšná detoxikace krve v játrech. Krev by měla být bez problému proudící kapalinou, nikoliv hustou pastou náchylnou ke tvorbě sraženin. „Perfektní zdraví je výsledkem perfektního krevního oběhu." Přiměřená fyzická aktivita zřeďuje krev, příliš velká zátěž naopak vede k tomu, že krev houstne - čímž se zvyšuje riziko vzniku sraženin.

V důsledku nedostatku tělesné aktivity zakrňuje i mozek - naopak pohyb dává životu šmrnc. Akční pohyb přináší oživení hydrauliky krevních cév. I elektroniky mozku a nervového systému - mozkové okruhy mohou také zpráchnivět. Při řadě porad by významně prospělo pár přestávek na rozcvičku!

Existují dva druhy svalových vláken. Akční pohyb buduje oba druhy. Svalovému aparátu prospívá pravidelná čilá fyzická aktivita či práce. Sílu bicepsu lze zvýšit posilováním: o dvě procenta za jeden týden při cvičení ve fitnessu, ale až o čtyři procenta týdně, když cvičíte venku - na čerstvém vzduchu a za slunečního svitu.

Manuální práce a jiné druhy fyzického zatížení dokáží posílit žlázy nadledvinek takovým způsobem, že výsledkem je zvýšení vytrvalosti člověka. To se může hodit později odpoledne, kdy řadě lidí jaksi „dochází pára".

Je důležité každou končetinu a každý sval každý den důkladně rozcvičit/protáhnout - a to v celém možném rozsahu pohybů.

Posilování je prospěšné dokonce i pro kosti. Ty ženy, kterým se dostává většího dílu tělesné aktivity, mívají nejmenší výskyt znetvořující a bolestivé osteoporózy. S režimem pravidelné fyzické aktivity je vhodné začít již v mládí - dá se tak předejít zmrzačující nemoci stáří, za kterou je osteoporóza označována.

Jaký druh pohybové aktivity je nejlepší?

Je to jednoduché. Čemu se věnoval Adam? A když mluvíme o velkém lékaři, jak se On fyzicky namáhal? A apoštol Pavel? Fyziologie je věda, nikoliv přechodná móda. Nejlepší pohybová aktivita bojuje proti zákonu atrofie tím, že podporuje svalovou aktivitu, ale podřizuje se i zákonu umírněnosti ve všech věcech, aby se mohlo dobře dařit zbytku těla. Skutečný akční pohyb je bezpečný a prospěšný.

Vědci analyzovali více než 4 000 srdečních infarktů, které postihly lidi žijící v blízkosti amerického Bostonu a německého Augsburku. Podle zprávy, která byla zveřejněna v jednom z nejprestižnějších lékařských časopisů na světě (The New England Journal of Medicine, NEJM), bylo riziko infarktu více než dvojnásobné do šedesáti minut po namáhavé tělesné aktivitě, a to i u lidí, kteří byli fyzicky aktivní pětkrát týdně.

Příležitostní „sportovci", kteří se věnovali pohybové aktivitě pouze jednou týdně, měli toto riziko (infarktu do hodiny po namáhavém fyzickém výkonu) dokonce stodvacetinásobné. Ti, kteří cvičili (byli fyzicky aktivní) třikrát týdně, na tom byli mnohem lépe. Ti, kteří byli v pohybu pětkrát či vícekrát týdně, byli před infarktem chráněni mnohem lépe než skupina lidí, kteří cvičili třikrát týdně. Tento poznatek odložil k ledu předchozí názor, že pohyb třikrát týdně stačí k udržení zdraví. A nadměrná námaha zcela zřejmě přispívala k srdečnímu infarktu.

Proč? Je to z toho důvodu, že nadměrná námaha způsobuje lepivost krevních destiček a tak zvyšuje riziko vytváření krevních sraženin. A je to z toho důvodu, že při nadměrném fyzickém zatížení nedokáží játra vyrábět dostatečné množství enzymu, který rozpouští krevní sraženiny (plasmin, resp. fibrinolysin).

Výsledek? V časopise NEJM odhadují, že ročně dojde jen ve Spojených státech k 25 000 srdečních infarktů vyvolaných nadměrnou fyzickou námahou. To není malé číslo!

Úmrtí u maratónských běžců

Vědec jménem Noakes vyhledal v lékařské literatuře 36 náhlých úmrtí v důsledku srdečního záchvatu anebo nějaké jiné příčiny. K polovině z nich došlo do čtyřiadvaceti hodin po nadměrném zatížení. Dokonce i v usedlém Švýcarsku došlo k dalším osmi takovým úmrtím způsobeným selháním srdce. Čím intenzivnější je sportovní zátěž, tím se úmrtnost zvyšuje. Podle výpočtů autorů je mezi švýcarskými běžci účastnícími se masových závodů riziko úmrtí kvůli selhání srdce více než padesátkrát vyšší než u normální populace.

V Itálii analyzovali případy 49 mladých sportovců, kteří náhle zemřeli v oblasti Veneto. Výskyt náhlého úmrtí byl u mladých sportovců více než dvojnásobný v porovnání s vrstevníky, kteří se závodnímu sportu nevěnovali.

Co zabíjí mladé sportovce?

Jednoduchým vysvětlením zřejmého sklonu k tragédiím, v jejichž pozadí stojí nadměrné zatížení, je kombinace silného stresu, velkého vypětí, lepících se krevních destiček, nedostatku plasminu, nebezpečných arytmií a křečovitých stahů koronárních cév na pozadí existujícího srdečního onemocnění, slabosti anebo nerozpoznaného vrozeného srdečního onemocnění. U běžných lidí může k podobnému případu dojít i při odhazování sněhu, tenisu, basketbalu anebo jakémkoliv jiném sportu, při němž člověk namáhavě dýchá. Už jste možná viděli i vystresované muže, jak se celí rudí v obličeji pokoušejí dostat míček do jamky dříve než jejich protivník.

Je zde něco lepšího

Není divu, že velký lékař stále chodil - a když vedl za sebou tisícihlavé zástupy na Horu blahoslavenství, bylo to v chůzi, nikoliv v poklusu. Když se však bude vaše malá dcerka řítit na své tříkolce dolů po silnici, pak je čas i pro vás, abyste se dali do běhu!

Chcete-li však dostat pod kontrolu svůj krevní oběh, uklidnit své krevní destičky a pomoci svým játrům vypořádat se se srážlivostí krve, pak neexistuje žádná fyzická aktivita, která by mohla nahradit chůzi. Ale i další druhy pohybu, jako je např. jízda na kole, plavání, pádlování či chození po horách mají v životě své místo.

A co fyzická práce?

Fyzická práce představuje vynikající druh pohybu. Každá část těla, která je rozumně využívána, se rozvíjí a prosperuje. Sportovní aktivity sice posilují svaly, kosti, srdce a plíce, ani vzdáleně se však neblíží soustředěné fyzické práci z pohledu rozvíjení charakteru. Je nám řečeno, že „síla charakteru závisí na dvou věcech, síle vůle a síle sebekontroly." A dále, že „vůle se rozvíjí prací rukou." S každým prknem, které mladý muž jménem Ježíš opracoval, se rozvíjela síla jeho vůle. Každý zručný tah nástrojem posiluje sebekontrolu. Sport je zcela odlišný. Dochází k posílení ega, nikoliv k rozvoji charakteru. Člověk se soustředí na sebe. Nafukuje se nad vlastní výkonností. Můžeme si povšimnout, že dlouhodobé věnování se závodnímu sportování ničí motivaci, postoje a dispozice, které jsou nezbytné pro trpělivou, produktivní a sebeobětavou práci.

Nezapomínejme na tržní hodnotu získaných dovedností. Život není jen hrou, život je bitvou a pochodem. Motivující práce buduje solidní charakter, nejen svalovou hmotu. Proč konzumovat geneticky modifikovaná dovozová rajčata, která svojí chutí připomínají lepenku, když si můžete sami na své zahrádce vypěstovat opravdová šťavnatá rajčata?

Soutěžní sporty činí z mužů chlapce. Skutečná práce činí z hochů muže. Jen si to vyzkoušejte. Se svými dětmi si založte malou zahrádku. Možná dojde nejen k oživení salátů či sendvičů, které si budete moci dopřát, ale i vaší mysli.

Moderní sporty posilují svaly těch, kteří se jim věnují; současně však také rostou břicha televizních sportovních fanoušků! Asi polovina dospělých a třetina dětí trpí dnes obezitou. Můžeme si všimnout, že právě v tom životním období, kdy by se muži a ženy středního věku měli denně věnovat nějaké pohybové aktivitě, přestávají být pro ně atraktivní sportovní aktivity, kterým se věnovali na střední či vysoké škole. Je neobvyklé, když starší lidé ještě několikrát týdně hrají tenis, fotbal či jinou oblíbenou hru. Potřebné je však věnovat se fyzické aktivitě každý den. Jak se toho dá dosáhnout?

Většina lidí věří v prospěšné účinky pravidelného pohybu - je načase, abychom jej realizovali. Pokud si na pohyb neuděláte čas, nikdy se vám to nepodaří. Zde je několik tipů.

Rychlá každodenní procházka - venku v parku, v přírodě, okolo bloku, pokud to nejde jinak. Bez pravidelného pohybu si nemůžete udržet vynikající zdraví, sílu a vytrvalost. Venkovní svěží vzduch obsahuje desetkrát více elektrifikovaného kyslíku než vzduch nacházející se v uzavřených prostorách, např. ve fitness centru. Znečištění vzduchu v uzavřených prostorách má za následek průměrnost, nikoliv vynikající výsledek. Krátké a rychlé procházky prokládané přestávkami, během nichž můžete vypít sklenici čisté vody, pomáhají bojovat proti nudě, zlepšují tok vašich myšlenek a dodají vám energie. Schody jsou určeny k tomu, aby se po nich chodilo. Tak to dělejte. Své místo má i gymnastika či jiné druhy cvičení, nezapomínejte však na vyváženost. Není dobré cvičit stále jen totéž.

Různorodost tělesného pohybu napomáhá lepšímu držení těla, tělesné pochody probíhají bez problémů a člověk se snadněji vyrovnává se stresem.

Můžete se věnovat i práci na zahrádce! Čerstvé ovoce či zelenina, které si sami vypěstujete, chutnají lépe a jsou kvalitnější. Můžete zasadit jabloň. Nebojte se a jděte do toho. Akční pohyb je dynamický, ale přiměřený a vyvážený.

Dáte-li dospívajícímu příležitost, aby postavil garáž a pak třeba i dům, pomůže to jeho sebevědomí a posílí jeho morálku mnohem více než tucet přednášek! Když bude mít vaše ratolest příležitost vydělat si tímto způsobem nějaké peníze, dát z nich desátek a zbytek odložit na svůj účet, bude se jednat o akční pohyb par excellence.

Bernell E. Baldwin, Ph.D.

Počet přečtení: 3 086 Datum: 2. 4. 2012