Pohyb snižuje riziko cukrovky | Prameny zdraví

Pohyb snižuje riziko cukrovky

Podle výsledků studie vypracované na University of South Carolina pravidelná fyzická aktivita jakékoliv intenzity zlepšuje u člověka jeho citlivost na inzulín a tím snižuje riziko onemocnění cukrovkou II. typu (diabetes mellitus).

Pohyb snižuje riziko cukrovky

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

„Citlivost na inzulín je velmi důležitým rizikovým faktorem pro vznik cukrovky“, vysvětluje vedoucí lékařka studie, dr. Elizabeth J. Mayer-Davisová. „Lidé s cukrovkou vznikající v dospělosti (diabetes mellitus) bývají často vysoce necitliví vůči působení inzulínu. Není-li tělo schopno využívat efektivně svůj vlastní inzulín, riziko vzniku cukrovky významně stoupá.“

Dr. Mayer-Davisová se spolupracovníky na vzorku 1 467 dospělých zjistila, že jakákoliv pravidelná tělesná aktivita - tedy nejenom intenzívní sport či cvičení, ale i domácí práce, práce na zahradě, chůze atd. - přispívala ke zlepšování citlivosti na inzulín. A to jak u diabetiků, tak u lidí cukrovkou pouze ohrožených.

Tyto poznatky jsou ve shodě s doporučením Amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, které uvádí, že dospělý člověk by měl denně věnovat nejméně třicet minut mírně intenzívnímu fyzickému zatížení.

The Journal of the American Medical Association (1998;279:669-674)

Počet přečtení: 3 253 Datum: 1. 1. 1970