Pohyb fontánou mládí pro lidi středního věku | Prameny zdraví

Pohyb fontánou mládí pro lidi středního věku

Výsledky malé studie na pěti mužích ve středním věku naznačují, že šestiměsíční pohybový program (chůze, jogging, jízda na rotopedu) v rozsahu hodiny denně 4-5x týdně dokáže otočit kola času zpět až o třicet let.

Pohyb fontánou mládí pro lidi středního věku

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

Studie začala v roce 1966, kdy se pět zdravých dvacetiletých mužů podrobilo řadě testů, které měřily, jak jejich schopnost využívat kyslík ovlivnily tři týdny absolutního klidu na lůžku.

O třicet let později se týchž pět mužů podrobilo podobným testům kardiovaskulární výkonnosti před a po šestiměsíčním pohybovém programu. Za třicet let se jejich tělesná váha zvýšila v průměru o 25%. Množství tuku v těle se zdvojnásobilo a aerobní kapacita se snížila o 11%. Pozoruhodné však bylo, že třicet let stárnutí snížilo aerobní schopnosti mužů méně než třítýdenní odpočinek na lůžku v roce 1966. Šestiměsíčním programem se navíc podařilo zvýšit aerobní kapacitu o 15%.

Circulation 2001;104:1350-1357

Počet přečtení: 3 375 Datum: 1. 1. 1970