Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Odstranění zlozvyků - jak na to?

Jedna věc je odstranit zlozvyk a vymanit se z případné závislosti, ale něco jiného je žít svobodným životem, jenž je naplněn smyslem, zdravím, štěstím a stabilitou.
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Články

Kdosi řekl, že staré návyky neumírají snadno, a je to pravda. Ale to neznamená, že odumřít nemohou a že skutečně neodumírají - změna je možná a život je o změně.

Mozek je mnohem více než jenom jakási pasivní šedá hlávka zelí - anebo zařízení na ukládání informací. Podle toho, jak se rozhodujeme a co si vybíráme, mění se i náš mozek. Když činíme pozitivní volby, i mozek se pozitivním způsobem mění.

Návyky jsou našimi přáteli - pokud se jedná o dobré návyky. Návyky a rutinní zvyky nám pomáhají vykonávat složité úkoly s minimálním duševním vypětím, opakovat bezpečné a účinné chování, budovat konzistenci a jistotu v našich životech. Např. zcela automaticky řídíme auto cestou, kterou dobře známe, čistíme si zuby odshora dolů, užíváme si každodenní procházky okolo domu se psem, odhazujeme kadeř vlasů, když jsme nervózní, anebo si nazouváme pravou botu před levou.

Mozek není pouze úložným prostorem pro data. Mozek neustále mapuje, třídí a kondenzuje informace, hledá nové cesty, jak zvýšit efektivitu, přesnost a rychlost toho, jak jeho majitel vnímá a reaguje na okolní svět.

Dnešní dopravní letadla jsou vybavena automatickým pilotem, což umožňuje kapitánovi pouze monitorovat kontrolky a dávat pozor na případné riskantní situace. Podobně jsou i návyky jakýmsi mozkovým automatickým pilotem. Pomáhájí nám vykonávat bezpečně a efektivně rutinní úkony každodenního života a současně disponovat volnou duševní energií pro výzvy a nečekané situace, se kterými se v našem nejistém světě můžeme setkat.

Ale automatický pilot v letadle i v mozku se může zaseknout a stát nefunknčním, čímž vyřadí z provozu všechny ostatní kontrolní mechanismy. Pokud nedojde k rychlé nápravě, vede to ke katastrofě. Stejně i návyky se mohou stát vládnoucími tyrany namísto poslušných služebníků - mohou být neodbytné, nelogické, drahé, depresivní, izolující a zničující. Obepínají se okolo nás jako hedvábná síť, ale brzy se stávají ocelovými řetězy, jež nás svírají tím více, čím více se snažíme z nich uvolnit.

Když zlozvyky vezmou mozek do zajetí, když dobré úmysly přemazávají touhy, které vás dostávají tam, kam nechcete, je potřeba strategie, plánu, jak převzít kontrolu nad chováním, jež se vymklo kontrole. Zlozvyky a závislosti obcházejí mozkové okruhy zahrnující odměňování, motivaci, elán, paměť, navykání si, stres, náladu, sebeovládání, nutkání. Pozitivní změny myšlení, chování a životosprávy však také mozek mění - a to je dobrá zpráva pro ty, kteří se chtějí učit novým a prospěšným zvykům. Co jsme se naučili se můžeme také odnaučit.

Chcete-li vyhrát válku proti špatným návykům, je třeba se vyzbrojit strategickými zbraněmi úspěšného žití i myšlení. Patří mezi ně:

Myšlenky a postoje, které řídí chování a jsou u kořene většiny činů.

Volby v oblasti životního stylu, které pomáhají vybudovat duševní a fyzickou energii a odolnost.

Nechcete-li se nechat odvést od svého cíle a udržet si vnitřní svobodu, je také velmi důležité, co vás obklopuje, jakým vlivům se vystavíte.

Na vaše hodnoty i cíle mocně působí lidé, se kterými jste v kontaktu, a zájmy, které máte.

Každý z nás také potřebuje zázemí, někoho či něco, o co se může v případě potřeby opřít.

Vědomí toho, že Boží síla a vedení jsou dostupné tomu, kdo o ně má zájem, vám dodá odvahu jít cestou, na kterou jste vstoupili.

Změna je výzvou. Řada lidí nemá ráda změny. Pamatujte si ale, že když je něco hodnotného, stojí za to, se o to pokusit. Naše chyby a omyly můžeme proměnit ve vítězství, když se odmítneme vzdát a soustředíme na cíle, o nichž víme, že nás osvobodí.

Nyní se soustředíme na volby, které můžeme učinit a jež nám pomohou obklopit se takovým prostředím, které nám umožní upevňovat pozitivní návyky, jimž se učíme.

Prvním krokem je úplné vyloučení věci, látky či činnosti, na níž jsme závislí a jíž se chceme zbavit - ať už se jedná o koblihy, kouření nebo (hraní v) kostky. Při odvykání návykovým látkám je třeba rozumět svým fyzickým i emocionálním potřebám. U těžších závislostí či vážnějších abstinenčních příznaků je třeba postupovat ve spolupráci s lékařem.

Druhým krokem při vytváření pozitivního okolního prostředí je identifikování a vyloučení (či snížení) výskytu spouštěčů, které vyvolávají návykové chování. Spouštěč je něco, co vytváří touhu po návykové látce nebo chování. Spouštěče jsou u různých lidí různé, záleží na tom, s čím člověk bojuje. Může to být např. pivní půllitr, popelník, televizní program, časopis atd.

Třetím krokem je minimalizace rizika přestavěním interiéru nebo změnou podmínek tak, aby se zvýšila míra možnosti vaší kontroly druhými osobami anebo omezil přístup k problematickému prvku (např. počítači nebo kreditní kartě - pokud jste závislí na utrácení).

Čtvrtým krokem je odstranění všech věcí, které máte asociovány se starým návykem, jehož se chcete zbavit - např. svetru, jejž máte spojený s popíjením, židle v koutě, na které jste vždy kouřili atd. Když přebudujete prostředí, jímž jste obklopeni, váš mozek si snadněji uvědomí, že se právě učíte něčemu novému.

Stejně důležité jako odstranění starých zlozvyků je jejich nahrazení dobrými návyky. Mozek stojí o něco nového a příjemného, na co by se mohl těšit - má-li dojít k jeho uzdravení. Závislý mozek se nadměrně zabývá jednou věcí. Přijďte s pár novinkami a rozptylte pozornost na větší výběr pozitivních voleb. Mozek dospělého člověka je pružný a dychtí po tom, naučit se něco nového. Této jeho vlastnosti můžete s výhodou využít. Odolávejte starým vzorcům chování tím, že přinutíte svůj mozek, aby se zabýval novými myšlenkami a vyzkoušel nové aktivity. Návyky do značné míry souvisejí s tím, čemu věnujeme pozornost. Když ji zaměříme na něco nového, co je pro nás výzvou, přináší to odměnu a rozptýlení. To, na co myslíte, mění stavbu vašeho mozku.

Jste-li například závislí na produktech rychlého občerstvení a jdete okolo prodejny McDonald's, kde se na vás z výlohy směje dvojitý hamburger, řekněte si: "Nesnáším hamburgery, mám rád jahody a pocit síly a energie." Časem se nová myšlenka (nové mozkové spojení) zautomatizuje, zvláště když se při její realizaci budete opravdu cítit lépe a svobodněji.

Každý miluje extrémní proměny - rychlé, dramatické transformace domovů, tváří a těl jsou v televizi velmi populární. Ale opravdová a trvalá změna zdraví, návyků a životního stylu není rychlou a křehkou záležitostí. Jde to pomalu, ale vytrvale a jistě. Většina domů byla postavena tak, že se kladla cihla na cihlu - a chvíli to trvalo.

Nezapomeňte, že vědecký výzkum ukázal, že rychlá desetiminutová procházka dokáže zlepšit náladu na celou hodinu. Když se tedy vaše emoce propadají, dejte se do pohybu.

Přestavění nemocného mozku je proces, který zabere určitý čas. Dobrou zprávou je, že s každým dalším krokem se stává tento úkol snazší. Každé vítězství dláždí cestu pro další pokrok, nové návyky - a novou (vaši) osobnost.

Jak uvádí dr. Ratey, specialista na závislosti z Harvardské univerzity: „Čím se zabýváme, tím se stáváme! Co nepoužíváme, to ztrácíme." Většina z nás jistě má nějaký ten zlozvyk, jehož by se ráda zbavila - a už nikdy se k němu nevrátila.

Vyžaduje to vlastní úsilí, podporu druhých, někdy lékařskou pomoc (a pomoci vám může modlitba). Výsledkem je ale trvalá změna k lepšímu, změna která stojí za to.

Z materiálů organizace Lifestyle Matters

Počet přečtení: 4345
Datum: 15. 5. 2013