Není voda jako voda | Prameny zdraví

Není voda jako voda

Jak se má člověk zachovat při všech těch zprávách o znečištění životního prostředí těžkými kovy, nukleárním odpadem, syntetickými hnojivy, pesticidy, herbicidy apod.? A to už vůbec nemluvíme o špatném stavu vodovodní sítě. Není divu, že někteří lidé se bojí pít vodu, která teče z jejich vodovodního kohoutku.

Není voda jako voda

Rubrika: Voda | Typ článku: Články

Jaké tedy existují alternativní zdroje pitné vody?
Definice balených vod je přesně stanovena zákonem, který říká:
Balenou přírodní minerální vodou se rozumí zvláštní druh podzemní vody získaný z přirozených nebo uměle navrtaných schválených zdrojů minerální vody původní čistoty, s obsahem obvykle 1,0 g/1 a více rozpuštěných minerálních látek a dalších fyziologicky významných složek, vhodný jako nápoj. Mnohé minerální vody jsou i přirozeně perlivé, to znamená, že se nemusí sytit kysličníkem uhličitým. Protože v naší zemi je mnoho přírodních pramenů, bylo u nás vždy dobrým zvykem pít minerální vody.

Balenou kojeneckou vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, určený pro přípravu stravy i nápojů kojenců a k trvalému přímému požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace.

Balenou stolní vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, vyhovující i podmínkám pro trvalé přímé užívání dětmi a některými dalšími skupinami populace s vybranými zdravotními potížemi. Balených stolních vod je na našem trhu celá řada, jako např. Dobrá voda, Aquila, Toma voda, Evian apod. Většinou se prodávají ve velkých 1,5litrových plastových lahvích v neperlivé či perlivé formě.

Balenou pitnou vodou se rozumí druh pitné vody určený ke spotřebě obyvatelstvem. Vybrané balené vody musí být čiré a bezbarvé; pouze přírodní minerální voda může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či sedimentem.

Dále pak existuje:
Destilovaná voda - je ze všech nejčistší. Všechny minerály byly odstraněny pomocí destilace nebo osmózy, což způsobuje její nevalnou chuť. Je to právě tvrdost vody způsobená přítomnými minerály, která vytváří charakteristickou chuť té či oné vody.

Filtry na dodatečnou úpravu pitné vody. Existují ve dvojí formě. Buď je filtr umístěn na kuchyňské lince v blízkosti dřezu a voda je do něj přivedena přepínačem umístěným na přívodu studené vody. Takový filtr prodává např. firma Dionela. Anebo si lze zakoupit malé filtry firmy Brita plněné aktivním uhlím, kterými se voda ve speciální nádobě profiltruje a zbaví některých nečistot.

Je balená stolní voda opravdu chutnější a bezpečnější než voda z kohoutku?
Mnoho lidí o tom musí být přesvědčeno, protože tato voda jde na odbyt stále více a po celých kartonech.
Je třeba vědět, že voda připravovaná ve vodárnách musí splňovat velice přísná kritéria, aby mohla být distribuována do vodovodní sítě jako pitná a její rozdíl oproti balené stolní vodě (alespoň po stránce chemického složení) je malý. Je zde ale jeden problém. Měkká voda proudící z kohoutků vodovodní sítě má své protivníky v řadách zdravotníků. Některé vědecké studie totiž prokázaly, že v oblastech zásobených jen měkkou vodou se zvýšil v důsledku její konzumace počet případů mozkové mrtvice a srdečního infarktu.

Jak tedy mohu zjistit, zda je voda z kohoutku v oblasti mého bydliště bezpečná?
Existuje hned několik způsobů, jak můžete chránit sebe a svoji rodinu:
Kvalita pitné vody, která je distribuována do vodovodní sítě, je několikrát denně kontrolována výrobcem. Na každé Okresní hygienické stanici (OHS) nebo přímo u výrobce by vám na požádání měli poskytnout informace o kvalitě a tvrdosti pitné vody.

Pokud se domníváte, že dochází ke kontaminaci vody ve vodovodní síti, můžete napsat stížnost na OHS, která pak zařídí odebrání vzorku vody přímo v místě konečné spotřeby.

Pokud máte vlastní studnu, měli byste si ji nechat otestovat na OHS nebo v některé akreditované laboratoři, abyste měli jistotu, že voda, kterou pijete, je nezávadná.

Co mám dělat, když zjistím, že voda z mého vodovodního kohoutku je závadná?
Pokud žijete v oblasti se závadnou pitnou vodou, jednou z možností je pořídit si účinný filtrační systém. Problém je v tom, že většina filtračních zařízení je dost drahá a vyžadují pravidelnou výměnu filtračních vložek. Jinak je nutné si kupovat vodu balenou.

Mnoho lidí vodu z kohoutku nepije z toho důvodu, že je chlorovaná. Když ale necháte vodu ve sklenici chvíli odstát, chlor se vypaří a tím se výrazně zlepší její chuť.

Mnozí lidé vyřešili své obavy tím, že jezdí k nejbližšímu prameni a vodu, kterou považují za zdravější, si pro krátkodobou spotřebu zajišťují tímto způsobem.

A co dusičnany? Slyšel jsem, že jejich vysoká koncentrace ve vodě může být dokonce smrtelná.
To ano, ale pouze pro kojence nebo staré lidi. Dusičnany jsou anorganické sloučeniny dusíku a jejich negativní působení spočívá v tom, že omezují schopnost krevního barviva - hemoglobinu - přenášet kyslík. Této nemoci se říká methemoglobinémie a byla pozorována u kojenců, u kterých se k přípravě umělé výživy používala voda s vysokým obsahem dusičnanů.

Z toho důvodu se u nás prodává balená kojenecká voda z pramenů s nízkým obsahem dusičnanů. Mnohem významnějším zdrojem nezdravých dusičnanů v naší potravě jsou - ve srovnání s vodou - uzeniny nebo nadměrně hnojená zelenina. Proti působení dusičnanů se lze bránit dostatečným příjmem přírodních antioxidantů - betakarotenu, vitamínů C a E.

Počet přečtení: 5 323 Datum: 1. 1. 1970