Návštěvníci bohoslužeb žijí déle | Prameny zdraví

Návštěvníci bohoslužeb žijí déle

Byla vypracována studie (trvající pět let) na 2 025 lidech starších 55 let, jejímž cílem bylo zjistit, jaké faktory umožňují nejlépe předpovídat dlouhověkost. Pravidelná návštěvnost bohoslužeb byla nejlepším indikátorem dlouhověkosti ze všech studovaných faktorů.

Návštěvníci bohoslužeb žijí déle

Rubrika: Víra | Typ článku: Studie

Vědci brali v úvahu příjem, vzdělání, civilizační nemoci, další nemoci, zdravotní návyky, fyzickou aktivitu, kouření, pití, tělesný tuk, sociální zapojení a psychický stav. Návštěvnost bohoslužeb však mezi nimi zůstávala nezávislým a nejsilnějším předpovědním faktorem.

Dr. David B. Larson, president National Institute for Health Care Research, uzavírá komentář této studie slovy: „Podle těchto dat prodlužuje návštěva bohoslužeb život.“

American Journal of Public Health, Vol. 88, No. 10, 1469-1475

Počet přečtení: 4 177 Datum: 1. 1. 1970