Metabolický syndrom a chození | Prameny zdraví

Metabolický syndrom a chození

Metabolický syndrom je definován jako stav, jenž je charakterizován přítomností tří nebo více následujících charakteristik. Patří mezi ně nadměrný obvod pasu (více než 102 cm u mužů a více než 88 cm u žen), vysoká hladina triglyceridů (více než 150 mg/dl), nízká hladina HDL cholesterolu (méně než 1 mmol/l u mužů a 1,25 mmol/l u žen), vysoký krevní tlak (více než 130/85 mm Hg) a vysoká hladina krevního cukru (více než 100 mg/dl).

Metabolický syndrom a chození

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

V nedávné studii na 1 446 dospělých lidech byl sledován výskyt metabolického syndromu v závislosti na množství kroků, které člověk denně ušel. Účastníci studie, kteří chodili nejméně, ušli denně v průměru méně než 5 tisíc kroků. Průměrně aktivní skupina nachodila mezi pěti a deseti tisíci kroky denně a nejaktivnější nachodili více než 10 tisíc kroků denně. Metabolický syndrom byl diagnostikován u 56 % účastníků z nejméně aktivní skupiny, ale pouze u 13 % nejvíce aktivních účastníků studie.

Z výsledků vědci vypočítali, že každých tisíc kroků, které denně ujdeme, sníží naše riziko metabolického syndromu o 10 %.

American Journal of Preventive Medicine, Vol 38, 6, 575-582, June 2010

Počet přečtení: 3 617 Datum: 14. 7. 2013