Krevní tlak | Prameny zdraví

Krevní tlak

Co způsobuje vysoký krevní tlak? Nikdy jsem nebyl neurotickou osobou a nikdo v naší rodině vysoký krevní tlak nemá.

Zvýšený krevní tlak je známkou toho, že něco není v pořádku s oběhovým systémem, tedy se srdcem a s krevními cévami. Vysoký krevní …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Nevyřeší můj problém s hypertenzí léky, které mi byly předepsány?

Léky sníží váš krevní tlak pouze o několik milimetrů rtuťového sloupce a možná i nepatrně sníží rychlost rozvoje aterosklerózy od …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Neměl bych svůj krevní tlak denně sledovat, abych si byl jist, že se nezvyšuje a že nedojde k prasknutí krevní cévy?

Mnozí lidé se mylně domnívají, že i nepatrné zvýšení tlaku může způsobit prasknutí cévy a způsobit tak mozkovou mrtvici nebo …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Vedlejší účinky užívání betablokátorů by pro mne byly závažné, protože rád sportuji. Jaké jiné léky jsou k dispozici?

Tlak v systému lze snížit i zmenšením objemu tekutin, které systém obsahuje. Druhá skupina léků zpomaluje normální mechanismus …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Jaké vedlejší účinky mohu očekávat u diuretik?

Statistiky z nedávné doby naznačují, že diuretika (včetně hydrochlorothiazide a chlorthalidone), zřejmě zvyšují pacientovo riziko, …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Samozřejmě nechci brát žádné léky, které zvyšují riziko, že dostanu infarkt a umřu. Vždyť beru léky právě proto, abych se takovému konci vyhnul. Cožpak nejsou na výběr nějaké jiné léky?

Existuje ještě jedna skupina používaných léků, která rozšiřuje krevní cévy a tak snižuje účinek zaškrcení konce hadice. Patří mezi …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Vypadá to, že se jedná o samé silné léky s mnoha vedlejšími účinky. Jak se může moje tělo s těmito léky vypořádat?

Vedlejší účinky mnoha léků z této poslední skupiny mohou být zvlášť silné. Dlouhodobá sledování nepříznivých vedlejších účinků …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Při všech vedlejších účincích jde asi o léky, které nemocným značně pomáhají. Proč jinak by bylo léčení hypertenze léky tak oblíbené?

Mnohé studie se pokoušely prokázat, že léky na snižování krevního tlaku zlepšují dobu přežití a snižují riziko mozkové mrtvice a …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Měl by se léčit i systolický krevní tlak, daný při měření tou vyšší hodnotou?

Setrvalé zvýšení systolického krevního tlaku bez podobného zvýšení diastolického tlaku často pozorujeme u starších lidí. Existuje …

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře
1 2 3 4 5 6 7 8