Energetické nápoje zvyšují tlak | Prameny zdraví

Energetické nápoje zvyšují tlak

Pilotní studie zjistila, že konzumace energetického nápoje (Rockstar) zvyšovala krevní tlak u mladých dospělých lidí.

Energetické nápoje zvyšují tlak

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Studie

Během třiceti minut po konzumaci nápoje došlo ke zvýšení systolického krevního tlaku o 6,2 % a diastolického krevního tlaku o 3,1 %. Je potřebný další výzkum, který by ukázal, zda tyto změny přispívají ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění či nikoliv.

Do té doby se zdá být rozumné energetické nápoje raději vůbec nekonzumovat.

Počet přečtení: 5 126 Datum: 30. 5. 2017