Konzumace tuků souvisí s alkoholismem | Prameny zdraví

Konzumace tuků souvisí s alkoholismem

Lékařský tým vypracoval studii, jejímž cílem bylo ověřit u skupiny dospělých lidí, jaký účinek má na hladinu krevních tuků konzumace tří běžných stolních olejů, a to jako součást jídelníčku se sníženým obsahem tuků (22-26 % kalorií).

Konzumace tuků souvisí s alkoholismem

Rubrika: Alkohol | Typ článku: Články

Během sedmi po sobě jdoucích obdobích, která trvala vždy pět týdnů, se účastníci studie (26 mužů a 35 žen ve věku od dvaceti do čtyřiašedesáti let) živili střídavě stravou poskytovanou výzkumným centrem a následně stravou podle vlastní chuti a osobních preferencí. Každému účastníku studie bylo doporučeno, aby se vystříhal alkoholu anebo jej konzumoval pouze v omezeném množství, a to po celou dobu trvání studie.

Výsledky studie potvrdily snížení hladiny krevního cholesterolu u všech účastníků studie - v období omezení tuků ve stravě. Nečekaným a překvapivým poznatkem však bylo, že se v těchto obdobích u všech zúčastněných významně snížila i konzumace alkoholu! Rozdíl byl opravdu značný - během období podávání stravy se sníženým obsahem tuku vypili účastníci studie pouze 8 gramů alkoholu denně, zatímco v obdobích volného výběru stravy vypili 51 gramů alkoholu denně. Tento jev se zopakoval a byl ověřen sedmkrát ve výše zmíněných pětitýdenních obdobích.

Vědecký článek, který přinesl výsledky této studie, podal i přehled jídelníčků v obou sledovaných obdobích. To umožnilo dojít k některým velmi zajímavým závěrům. Předepsaná jídla obsahovala méně kalorií, méně bílkovin, více komplexních uhlohydrátů (sacharidů) a méně tuku než jídla, která si účastníci volně vybírali, a vyvolávala velmi slabou konzumaci alkoholu (2,8 procent celkových kalorií), zatímco svobodně vybíraná strava, bohatší na kalorie, bohatší na bílkoviny, mnohem chudší na komplexní uhlohydráty a bohatší na tuk, přinášela silnou konzumaci alkoholu (15 procent celkových kalorií).

Při výzkumu příčin alkoholismu si více autorů všimlo překvapivého faktu, že tato metla se zcela vyhýbá obyvatelům Východu. To naznačuje, že země, kde je problém s alkoholem, jsou současně zeměmi, kde tuk tvoří až 45 procent denně zkonzumovaných kalorií. Severní Amerika s obrovskou spotřebou tmavého masa, Francie jako velký spotřebitel sýrů, severské země, kde se konzumuje hodně másla, a Rusko, kde se jí velká množství vepřového sádla. Ve východních zemích, i když se zde za několik posledních desetiletí příjem tuků zvýšil, ještě stále nedosahuje alarmujících hodnot. Např. v Japonsku byla spotřeba tuků na osobu v roce 1965 14,8 procent celkových kalorií, zatímco v roce 1988 to bylo 25,5 procent celkových kalorií.. Nedávné studie ukázaly, že když činí obsah tuků ve stravě 19-21 procent celkových kalorií, pak takový jídelníček přináší ochranu před rakovinou prsu a tlustého střeva - a můžeme se domnívat, že taková hladina tuků chrání i před užíváním alkoholu.

Tyto poznatky jen potvrzují práce pionýrů v oblasti zdravé životosprávy. Již na začátku dvacátého století byl Dr. J.H. Kellogg přesvědčen o univerzálních prospěšných účincích vegetariánské stravy. Dokázal zpaměti citovat případy více než dvaceti pacientů, kteří se zcela zbavili svých problémů s alkoholem jednoduše tím, že vyloučili konzumaci masa a dráždivého koření. Těsně před druhou světovou válkou tvrdili Dr. Hans Eppinger z Vídně a Dr. Ch. Nejčev z Bulharska, že závislost na alkoholu dokáže vyléčit pouze a jen vegetariánská strava.

Vyvážená vegetariánská strava, která je založena na konzumaci celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, neobsahuje vůbec žádné maso a často, jak je tomu v Orientu, ani žádné mléčné výrobky. Její vysoký obsah vlákniny je zárukou brzkého pocitu sytosti a tak omezení příjmu kalorií. Je tedy vždy velmi chudá na tuky. Pokud opravdu existuje vztah příčiny a následku mezi tukem a alkoholem, pak je vegetariánství nepochybně účinným lékem alkoholismu.

Je známo, že tuk prostřednictvím hypoxie a aterosklerózy brání dostatečnému zásobení mozku kyslíkem a uvádí jej do stavu strnulosti, která brání nalézat v životě smysl. Možná, že u některých lidí se právě zde nalézá kořen potřeby alkoholu - aby utopili prázdnotu duše, která již není schopná pochopit, proč vlastně existuje. Alkohol pomáhá zapomenout na duševní utrpení vyvolané konzumací tuků, které ochromují svědomí a přinášejí lidské bytosti ztrátu duchovního rozměru žití. To je už ale jenom hypotéza...

Z knihy „Le mal du gras" kanadské autorky Daniele Starenkyj. Vydalo nakladatelství Orion v Quebecu.

Počet přečtení: 2 815 Datum: 31. 1. 2011