Konzumace snídaně odrazuje obezitu i cukrovku | Prameny zdraví

Konzumace snídaně odrazuje obezitu i cukrovku

Až příště začnete den s prázdným žaludkem, zamyslete se nad následujícím: nová studie ukázala, že lidé, kteří jedí snídani, mají nižší riziko, že budou obézní či onemocní cukrovkou.

Konzumace snídaně odrazuje obezitu i cukrovku

Rubrika: NEWSTART | Typ článku: Studie

Lidé, kteří denně snídali, měli ve srovnání s lidmi, kteří snídali přinejlepším dvakrát týdně, o 35 až 50 procent nižší výskyt obezity a syndromu inzulínové resistence (ztráta citlivosti na inzulín, která často předchází nástupu cukrovky).

Podle vědců snídání snižuje riziko obezity, cukrovky II. typu i kardiovaskulárních onemocnění tím, že redukuje pravděpodobnost přejídání v pozdějších denních hodinách. Studie se zúčastnilo 2 681 dospělých (ve věku mezi 25 a 37 lety), kteří byli sledováni po dobu osmi let.

Ukázalo se také, že vedle četnosti snídání hrála roli i kvalita snídaně. Např. snídaně sestávající z celozrnných obilovin riziko snižovala, zatímco snídaně z rafinovaných obilovin je nesnižovala.

American Heart Association

 

Počet přečtení: 3 727 Datum: 11. 11. 2006