Kde se nacházejí a jaký význam ve výživě mají sacharidy (neboli uhlohydráty)? | Prameny zdraví

Kde se nacházejí a jaký význam ve výživě mají sacharidy (neboli uhlohydráty)?

Obiloviny jsou (co se týká energetického obsahu) z 80-85% tvořeny uhlohydráty. Jíme-li obiloviny, jíme převážně uhlohydráty. Chceme-li jíst uhlohydráty, můžeme si zvolit obiloviny. Všechny výrobky z obilovin jsou pochopitelně opět tvořeny převážně uhlohydráty.

Kde se nacházejí a jaký význam ve výživě mají sacharidy (neboli uhlohydráty)?

Rubrika: Obilniny | Typ článku: Poradna výživy

Zdrojem uhlohydrátů jsou tedy také moučné výrobky - chléb, pečivo, knedlíky atd. Brambory se co do energetického obsahu z 85-90% skládají z uhlohydrátů. Uhlohydráty také představují naprostou většinu energetického obsahu ostatních druhů zeleniny a ovoce.

Uhlohydráty v bramborách a jiné zelenině a v obilovinách jsou tzv. komplexní uhlohydráty, resp. komplexní polysacharidy. Zjednodušeně řečeno jsou to dlouhé, někdy i větvené řetězce molekul glukózy. Údaje z celého světa velmi jednoznačně ukazují, že tak jak roste podíl komplexních uhlohydrátů ve stravě, tak klesá výskyt civilizačních chorob. Komplexní uhlohydráty tedy působí ochranně. Jejich ochranný účinek můžeme zjednodušeně chápat tak, že jsou složkou stravy, která sama civilizační choroby nevyvolává. Čím více se tedy množství takovéto složky (komplexních uhlohydrátů) zvyšuje, tím více klesá podíl ostatních škodlivých složek a úměrně tomu klesá i výskyt civilizačních chorob. Naprosto totéž ukazují i pokusy se zvířaty. Když komplexními polysacharidy nahrazujeme jiné složky stravy (tuk, živočišné bílkoviny), tak výskyt civilizačních chorob klesá.

V ovoci jsou velmi časté jednoduché cukry, je tam častá glukóza i fruktóza. Dalším významným zdrojem uhlohydrátů v naší stravě je cukr ke slazení - sacharóza složená z molekul glukózy a fruktózy.

Pokud bereme všechny uhlohydráty dohromady, tedy včetně cukru, tak data z celého světa ukazují zcela jasně, že s rostoucí spotřebou uhlohydrátů výskyt civilizačních chorob klesá. Uhlohydráty, a to i včetně cukru, tedy ve stravě působí ochranně. To ukazují i pokusy se zvířaty, kde, když např. tuk nahrazujeme uhlohydráty, tak výskyt rakoviny snižujeme. Obdobně, když nahrazujeme živočišné tuky cukrem, tak výskyt rakoviny výrazně snižujeme.

Celý tento výsledek je naprosto logický. Uhlohydráty všech typů se nejprve v zažívacím ústrojí štěpí až na své základní stavební jednotky, na monosacharidy, glukózu a fruktózu. Ty se vstřebávají do těla a fruktóza se bezprostředně přeměňuje na glukózu. Ať tedy požíváme obiloviny, brambory, ovoce či čistý cukr, přijímáme nakonec do těla glukózu. Glukóza je základním zdrojem výživy pro naše tělo. Je to nejčistší zdroj energie. Podle všeho při glukóze jako základním motoru našeho metabolismu je tělo nejméně postihováno škodlivými produkty metabolismu. A v celém tom procesu jsou jen malé odlišnosti v závislosti na tom, zda zdrojem glukózy jsou komplexní polysacharidy či jednoduché cukry. (To ovšem platí pouze pro zdravého člověka, diabetik si velké jednorázové dávky cukru nemůže dovolit.)

Čím větší podíl tedy v naší stravě zaujímají uhlohydráty, tím lépe pro naše zdraví. Obiloviny, brambory a jiná zelenina a ovoce se skládají převážně z uhlohydrátů. Cukr je složen výhradně z uhlohydrátů, je ale současně jejich nejméně vhodným zdrojem.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 50 838 Datum: 24. 8. 2009