Každých pět cigaret denně, kterých se kuřák dokáže vzdát, sníží riziko úmrtí o 18 % | Prameny zdraví

Každých pět cigaret denně, kterých se kuřák dokáže vzdát, sníží riziko úmrtí o 18 %

Kouření je velmi dobře popsaným rizikovým faktorem srdečního onemocnění. Mnozí kuřáci se pokoušejí přestat, ale nedokážou to.

Každých pět cigaret denně, kterých se kuřák dokáže vzdát, sníží riziko úmrtí o 18 %

Rubrika: Kouření | Typ článku: Studie

Vědci v Izraeli sledovali 13 let 1 500 pacientů, kteří byli přijati do nemocnice po svém prvním srdečním záchvatu. Ukázalo se, nikoliv překvapivě že ti, kteří nikdy nekouřili anebo s kouřením dokázali již dříve přestat, měli nejlepší vyhlídky na přežití. Ale i těch, již dokázali množství cigaret vykouřených za den snížit, přinesla každá redukce jejich počtu o pět snížení rizika úmrtí o 18 % - v porovnání s těmi, kteří kouřit zcela přestali a měli riziko snížené o 40-48 %.

J Am Coll Cardiol 2009 Dec 15;54(25):2382-7

Počet přečtení: 3 136 Datum: 9. 12. 2012