Jednoduchý program fyzické aktivity zlepšuje glukózovou toleranci | Prameny zdraví

Jednoduchý program fyzické aktivity zlepšuje glukózovou toleranci

Používání krokoměrů v jednoduché studii u pacientů s narušenou glukózovou tolerancí přinášelo dobré výsledky.

Jednoduchý program fyzické aktivity zlepšuje glukózovou toleranci

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

Britští vědci rozdělili pacienty s narušenou glukózovou tolerancí - ale normální hladinou krevního cukru na lačno - do tří skupin. Dvěma skupinám se dostalo informace o výhodách programu fyzické aktivity, ale pouze pacienti ve třetí skupině dostali krokoměry.

Po roce sledování se ukázalo, že skupina vybavená krokoměry nachodila nejvíce a došlo u ní k největšímu zlepšení glukózové tolerance. Pacienti z kontrolních skupin chodili méně a ke zlepšení glukózové tolerance u nich nedošlo.

Diabetes Care 2009 Aug;32(8):1404-10. Epub 2009 Jul 14

Počet přečtení: 2 581 Datum: 12. 7. 2012