Jaký je optimální pitný režim? | Prameny zdraví

Jaký je optimální pitný režim?

V našich novinách a časopisech vyšlo již nesčetně článků, které suverénně říkají, že jednou z nejdůležitějších věcí pro zdraví našich dětí je zajistit, aby dostatečně pily. A totéž prý platí pro dospělé. Vyjmenovávají se všechny možné potíže, které vznikají proto, že lidé málo pijí. Zatímco u nás na takovéto články narážím stále, v třiceti tisících článků ve světové odborné literatuře jsem nenašel ani jediný, který by toto tvrdil.

Jaký je optimální pitný režim?

Rubrika: Voda | Typ článku: Poradna výživy

Člověk a v podstatě každý savec i další živočichové je již od přirozenosti zařízen k tomu, aby se napil, když potřebuje a může a aby pil právě tolik, kolik potřebuje. Nikdo v přírodě nedohlíží na pasoucí se zvířata, aby se napila. Není to zapotřebí. Nevím, proč soudíme, že lidé se musí o tuto samozřejmou potřebu starat, že ji musí nějak zvláště kontrolovat. Výjimkou jsou lidé, kteří byli postiženi ledvinovými kameny anebo u nichž vyšetření prokázalo, že by jimi mohli být postiženi. V jejich moči jsou přítomny krystalky, z nichž kameny vznikají. Tito lidé by se skutečně celoživotně měli snažit, aby dostatečně pili.

Je ovšem možné, že skutečně po celém světě lidé trpí určitou dehydratací. To znamená, že je možné, že v průměru v jejich organismech je méně vody, než by byl optimální stav. Pokud tomu tak je, tak to má ovšem zcela jinou příčinu. Lidský organismus funguje tak, že za normálních okolností při dostatečném přístupu k vodě bude vodou optimálně zásoben. V těle jí nebude ani více ani méně než je optimum. Pokud však (a to je situace, která existuje téměř na celém světě) lidé požívají velké množství soli, tak tento přirozeně fungující mechanismus může být vychýlen. Organismus se zásobí vodou tolik, kolik potřebuje. Protože však současně neustále přijímá velké množství soli, tak část vody musí být použita k tomu, aby zajistila vyloučení této soli. My totiž musíme část vody z těla „obětovat“ za tím účelem, abychom se soli zbavili.

Proto trosečník na moři může zemřít žízní. Pokud totiž pije mořskou vodu, potom potřebuje k vyloučení soli v ní obsažené vyloučit současně více vody, než bylo v příslušném doušku mořské vody. Pitím mořské vody se tedy jeho deficit vody v organismu jen zvyšuje.

Je-li tomu tak, pak klíčem k řešení situace není pití velkého množství vody, ale omezení spotřeby soli. Protože my ovšem velké množství soli jíme, tak by se tím mohl vytvářet důvod pro to, abychom se skutečně záměrně snažili pít co nejvíce, jakožto kompenzační opatření proti nadměrnému přísunu soli. Nevím ale o tom, že by kdy byl zaznamenán lepší zdravotní stav u lidí, kteří hodně pijí, v porovnání s těmi, kteří pijí málo (samozřejmě kromě již zmíněných kamenů v ledvinách a v močových cestách).

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 3 236 Datum: 21. 2. 2010