Jaké existují alternativní zdroje pitné vody? | Prameny zdraví

Jaké existují alternativní zdroje pitné vody?

Definice balených vod je přesně stanovena zákonem, který říká: Balenou přírodní minerální vodou se rozumí zvláštní druh podzemní vody získaný z přirozených nebo uměle navrtaných schválených zdrojů minerální vody původní čistoty, s obsahem obvykle 1,0 g/l a více rozpuštěných minerálních látek a dalších fyziologicky významných složek, vhodný jako nápoj.

Jaké existují alternativní zdroje pitné vody?

Rubrika: Voda | Typ článku: Poradna výživy

Mnohé minerální vody jsou i přirozeně perlivé, to znamená, že se nemusí sytit kysličníkem uhličitým. Protože v naší zemi je mnoho přírodních pramenů, bylo u nás vždy dobrým zvykem pít minerální vody.

Balenou kojeneckou vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, určený pro přípravu stravy i nápojů kojenců a k trvalému přímému požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace.

Balenou stolní vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, vyhovující i podmínkám pro trvalé přímé užívání dětmi a některými dalšími skupinami populace s vybranými zdravotními potížemi. Balených stolních vod je na našem trhu celá řada, jako např. Dobrá voda, Aquila, Toma voda, Evian apod. Většinou se prodávají ve velkých 1,5litrových plastových lahvích v neperlivé či perlivé formě.

Balenou pitnou vodou se rozumí druh pitné vody určený ke spotřebě obyvatelstvem.

Vybrané balené vody musí být čiré a bezbarvé; pouze přírodní minerální voda může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či sedimentem.

Dále pak existuje:

Destilovaná voda – je ze všech nejčistší. Všechny minerály byly odstraněny pomocí destilace nebo osmózy, což způsobuje její nevalnou chuť. Je to právě tvrdost vody způsobená přítomnými minerály, která vytváří charakteristickou chuť té či oné vody.

Filtry na dodatečnou úpravu pitné vody. Existují ve dvojí formě. Buď je filtr umístněn na kuchyňské lince v blízkosti dřezu a voda je do něj přivedena přepínačem umístněným na přívodu studené vody. Takový filtr prodává např. firma Dionela. Anebo si lze zakoupit malé filtry firmy Brita plněné aktivním uhlím, kterými se voda ve speciální nádobě profiltruje a zbaví některých nečistot.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu.

Počet přečtení: 4 280 Datum: 21. 1. 2009