Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaká jsou rizika užívání alkoholu? Proč se alkohol někdy doporučuje?

Značná část trestných činů, a to zvláště těch nejtěžších - vražd, znásilnění, loupeží, je konána pod vlivem alkoholu. Nezměrné je utrpení dětí v rodinách alkoholiků anebo žen, jejichž manžel je agresivní alkoholik. Alkohol spolu s kouřením tabáku je hlavní příčinou rakoviny ústní dutiny a hltanu, alkohol přispívá i k rakovině jícnu, jater a snad i k některým dalším typům rakoviny.
Rubrika: Alkohol
|
Typ článku: Rady lékaře

Přesto se ale v poslední době objevila tvrzení (často podložená statistikami), že prý mírná konzumace alkoholu je zdravotně prospěšná a že prý konkrétně snižuje nebezpečí sklerózy cév. Podívejme se, jak je tomu ve skutečnosti a jak je možné, že se takovýto proalkoholický závěr objevil.

Pokud srovnáváme zdravotní stav lidí nepožívajících alkohol a lidí požívajících alkohol, tak se ukáže, že lidé nepožívající alkohol jsou v průměru zdravější, lidé požívající alkohol jsou v průměru nezdravější, více trpí některými nemocemi, v průměru se dožívají nižšího věku.

Jak si lze ale přesto vysvětlit pozorování, při nichž se někdy ukázalo, že nejlépe na tom jsou lidé, kteří pijí malé množství alkoholu? Řekli jsme si již, že v průměru zdravotní stav úplných abstinentů je lepší než zdravotní stav lidí požívajících alkohol. To ovšem platí naprosto jednoznačně pouze tehdy, pokud ze sledovaných souborů vyloučíme lidi, kteří byli třeba od mládí postiženi určitou chorobou a jejich rodiče se proto intenzívně a úspěšně snažili, aby si ještě více nepoškodili zdraví, čili v daném případě je vychovali tak, aby celoživotně odmítali alkohol.

Srovnáme-li však lidi, kteří do života vstupují se stejnými zdravotními dispozicemi, tak ti, kteří budou pít alkohol, na tom budou zdravotně hůře. To však pro ně platí pouze v průměru, tedy platí to pro celou skupinu. Z lidí, kteří začnou pít alkohol, se někteří stanou alkoholiky. Jejich zdraví bude nejvíce postižené. Někteří budou alkohol pít sice nadměrně, ale přece jen alkoholu zcela nepropadnou. Jejich zdraví bude méně postižené. A naopak na horním okraji budou lidé, kteří mají takový soubor charakterových vlastností, takovou sílu vůle a cílevědomost, že trvale dokáží mít pouze umírněnou spotřebu alkoholu.

Tím ovšem ve vztahu k alkoholu proběhl výběr typu osobnosti. Tito lidé, kteří i když jsou trvale v pokušení (alkohol pijí), nikdy nad sebou, resp. nad alkoholem, neztratí kontrolu, tito lidé v průměru i ve vztahu k ostatním faktorům životního stylu mají vlastnosti nadprůměrné. Mají tedy celkově lepší životosprávu a proto mohou mít i lepší zdravotní očekávání než průměrný občan.

Lidem nelze doporučovat, aby údajně v zájmu zdraví pili pravidelně malé množství alkoholu. Lidé, kteří pijí alkohol, mají totiž v průměru horší zdraví než lidé, kteří alkohol nepijí. Pokud se někdy ukáže, že lidé, kteří pijí malá množství alkoholu, jsou zdravější než lidé, kteří nepijí vůbec, tak to lze vysvětlit takto: těmto lidem alkohol třeba zdraví zhoršuje, ale protože pijí alkoholu málo, tak jim i zdraví je zhoršováno málo.

Tito lidé však v každodenním kontaktu s alkoholem prokázali, že alkoholu nepropadnou, čili zřejmě to jsou lidé, kteří i celkově mají silnou vůli, pevné zásady a asi i celkově mají zdravou životosprávu. Ta zdravá, čili nadprůměrná životospráva, ta jim život prodlouží o více, než jim život zkrátí jejich poměrně malá spotřeba alkoholu. A v souladu s tím je i poznatek, že tak jak se potom spotřeba alkoholu zvyšuje více a více, tak se i více a více zvyšuje nemocnost a úmrtnost a více se zkracuje život.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 5338
Datum: 29. 4. 2010