Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu zvyšují riziko sebevraždy

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jsou nejnovější skupinou antidepresiv. Žádaného účinku dosahují tím, že selektivně umožňují nahromadění a využití serotoninu ve spojeních mezi neurony v mozku (synapsy) dříve, než se rozloží.
Rubrika: Léky
|

Nedávno se zjistilo, že SSRI ovlivňují nově objevenou dráhu v mozku, kde mozkové chemické látky zvané neurosteroidy způsobují úzkost a depresi. Do této skupiny patří oblíbený lék Prozac (fluoxetin), jehož prodej dosáhl v roce 1999 v USA 1,5 miliardy dolarů, a Zoloft (sertralin) s obratem jedné miliardy dolarů. Rychle se šíří i Paxil (paroxetin) a Celexa (citalopram) – nejnovější SSRI. Novinkou je i Prozac v dávce na jeden týden, který byl nedávno schválen Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků. Doporučuje se pacientům, jejichž symptomy deprese jsou stabilizované, ale vyžadují pokračující léčbu, aby se předešlo recidivě.

SSRI jsou antidepresiva současnosti, protože mají málo vedlejších účinků (i když mohou způsobit nespavost, neklid, bolesti hlavy, nutkání na zvracení a průjem). Kromě toho jsou mnohem méně nebezpečné při předávkování než tricyklika. Navíc, SSRI na rozdíl od tricyklických antidepresiv nezpůsobují přírůstek hmotnosti. Jsou účinná při léčbě obsedantně-kompulzivní poruše, některých typech úzkosti a panické poruše.

Výzkum ve Velké Británii však ukázal, že mezi pacienty, kteří užívají SSRI, je vyšší pravděpodobnost pokusu o sebevraždu než mezi těmi, kdo užívají tricyklika. Většina sebevrahů však použije jiný prostředek než předávkování léky, protože jen 17 % zkoumaných sebevražedných pokusů mělo na svědomí předávkování antidepresivy. Důležité je, abyste svého lékaře informovali o všech lécích, které užíváte, aby se předešlo kombinaci SSRI s jinými serotoninovými léky typu IMAO, což by mohlo vyústit v serotoninovou toxicitu.

Podobně jako téměř u všech antidepresiv, také SSRI mohou u lidí se sklonem k bipolární poruše vyvolat mánii.

Nejnovější výzkumy varují před trojnásobně vyšším rizikem krvácení horní části gastrointestinálního traktu při užívání SSRI. Pokud pacient zároveň užívá léky proti horečce (často se berou proti bolesti), riziko roste. Ještě vážnější je varování britské Kontrolní agentury léků, která žádala, aby se na informačních materiálech pro pacienty užívající tyto léky uváděla výstraha ohrožení sebevraždou.

Výzkumy ukázaly, že zejména během počátečního stadia léčby se u pacientů často vyskytují sebevražedné myšlenky a chování. Není to dáno zhoršením deprese, ale spíše zvýšenou vznětlivostí, což je další vedlejší účinek SSRI. Dalším nežádoucím účinkem SSRI mohou být stavy lhostejnosti či apatie. Lhostejný přístup je často vidět i v situacích, které by člověka měly zajímat. Někteří moji pacienti vyprávěli, že na pohřbu milované osoby nemohli plakat, protože necítili žádný hluboký smutek. Při užívání léků skupiny SSRI se mohou vyskytnout také živé, podivné sny.

V ohnisku klinického a výzkumného zájmu byly i dva další protichůdné účinky této skupiny antidepresiv – sexuální dysfunkce a abstinenční syndrom. Přestože deprese může snížit libido (sexuální touhu) a zhoršit sexuální výkon, jasně se prokázalo, že SSRI způsobují v některých případech sexuální dysfunkci u mužů i u žen, a to nezávisle na jejich terapeutických aktivitách. Mezi nejčastější problémy, které se mohou týkat více než poloviny dospělých, kteří užívají SSRI, patří opožděná ejakulace u mužů a opožděný či žádný orgasmus u žen.

Přestože předepisuji všechny SSRI, obvykle dávám přednost léku Celexa, protože jsem zjistil, že má nejméně vedlejších účinků a méně reagují na většinu předepisovaných léků, ale zároveň je stejně účinný jako ostatní SSRI. Paxil obvykle předepisuji v případě, že pacient kromě deprese trpí i výraznou úzkostí.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 16966
Datum: 23. 12. 2009