Existují studie, které prokazují zdravotní vhodnost konzumace vajec? | Prameny zdraví

Existují studie, které prokazují zdravotní vhodnost konzumace vajec?

Průmysl výroby vajec finančně podpořil řadu studií, jejichž cílem bylo prokázat, že cholesterol obsažený ve vejcích nezvyšuje cholesterol v krvi ani riziko aterosklerózy či infarktu.

Existují studie, které prokazují zdravotní vhodnost konzumace vajec?

Rubrika: Vejce | Typ článku: Rady lékaře

Ze šesti studií v lékařské literatuře, které neprokázaly významné zvýšení hladiny krevního cholesterolu při konzumaci vajec, byly tři zaplaceny American Egg Board, jedna Missouri Egg Merchandising Council a jedna Vaječným programem kalifornského Ministerstva zemědělství. (Nepodařilo se identifikovat, kdo poskytl prostředky na vypracování šesté studie.)

Je snadné nalézt způsob, jak postavit studii tak, abyste dostali takové výsledky, jaké potřebujete. Chcete-li dosáhnout minimálního nebo nulového zvýšení hladiny cholesterolu, musíte nejprve pokusné osoby saturovat cholesterolem z jiných zdrojů, protože studie ukazují, že jakmile lidé konzumují 400 až 800 miligramů cholesterolu denně, další přídavek cholesterolu má pouze nepatrný účinek na hladinu krevního cholesterolu.

Studie může být rovněž ovlivněna tak, že se v ní použije nevhodná kontrolní skupina a nepřiměřená časová období, takže se zkonzumovaný cholesterol nestačí projevit zvýšením jeho hladiny v krvi. Dobře postavené studie vypracované vědci, kteří nejsou závislí na potravinářském průmyslu, jasně prokázaly škodlivý účinek vajec na hladinu krevního cholesterolu. Průmysl výroby vajec je klasickým příkladem toho, jak lze za peníze koupit takové vědecké informace z oblasti výživy, které poškodí naše zdraví.

S využitím informací z knihy dr. Johna McDougalla „McDougallův plán". Vydala Společnost Prameny zdraví a OS Maranatha.

Počet přečtení: 3 201 Datum: 17. 10. 2011