Vejce pro našince | Prameny zdraví

Vejce pro našince

Podle zprávy American Egg Board se v roce 2014 v USA „více než zdvojnásobil nárůst tržeb oproti roku 2013 a USDA poukazuje na nejvyšší spotřebu za posledních třicet let.“

Vejce pro našince

Rubrika: Vejce | Typ článku: Články

O čem je řeč? Řeč je o vejcích. Není ani divu, výše zmíněná organizace utrácí každý rok více než 23 milionů dolarů na podporu prodeje vajec.

Ve své knize McDougallův plán jsem již před více než třiceti lety odhalil triky, které používá potravinářský průmysl. Cituji: „Ze šesti studií v lékařské literatuře, které neprokázaly významné zvýšení hladiny krevního cholesterolu při konzumaci vajec, byly tři zaplaceny American Egg Board, jedna Missouri Egg Merchandising Council a jedna Vaječným programem kalifornského Ministerstva zemědělství. Nepodařilo se identifikovat, kdo poskytl prostředky na vypracování šesté studie.“

Je snadné nalézt způsob, jak postavit studii tak, abyste dostali výsledky, jaké potřebujete. Chcete-li dosáhnout minimálního nebo nulového zvýšení hladiny cholesterolu, musíte nejprve pokusné osoby saturovat cholesterolem z jiných zdrojů, protože studie ukazují, že jakmile lidé konzumují 400 až 800 miligramů cholesterolu denně, další přídavek cholesterolu má pouze nepatrný účinek na hladinu krevního cholesterolu. Vzhledem k tomu, že jídelníček dnešního člověka bývá obvykle založen na konzumaci masa, drůbeže, mléčných výrobků a ryb (všechno bohaté zdroje cholesterolu), není to žádný problém.

V posledních dvou dekádách využívaly organizace American Egg Board a Egg Nutrition Center velmi aktivně vědecký výzkum v zájmu zvýšení poptávky po vejcích. Ze 41 studií, které se zabývaly obsahem cholesterolu ve stravě a byly zahrnuty do metaanalýzy vypracované v roce 1992, bylo 29 % financováno výrobci, a to hlavně průmyslem výroby vajec. V analýze vypracované o devět let později, tedy v roce 2001, toto číslo stouplo na 41 %. V přehledu z roku 2013 dosáhlo toto číslo hodnoty 92 %. Potravinářský průmysl má nyní vědecký výzkum o vlivu cholesterolu ve stravě na zdraví zcela pod kontrolou.

V USA publikují každých pět let nová výživová doporučení pro americké obyvatelstvo. Článek v odborném lékařském časopise JAMA pochvalně ocenil doporučení Poradního výboru pro výživová doporučení (DGAC) na léta 2015-2020. Mimo jiné i to, že „cholesterol nalézající se ve stravě již nepředstavuje problematickou živinu“ a „absenci horního limitu spotřeby tuků“. (Tyto informace převzala i naše média a vyjadřovali se k nim mnozí tuzemští odborníci.)

Průmysl výroby vajec vyvíjí na výbor DGAC vliv prostřednictvím výzkumných pracovníků v Tufts University/USDA Center. Vědci z tohoto střediska vyloučili ze své analýzy všechny studie publikované před rokem 2003. Z dvanácti studií, které zahrnuly do své práce, bylo osm sponzorovaných American Egg Board (prostřednictvím Egg Nutrition Center), dvě britskou a australskou společností pro výrobu vajec a jedenáctá průmyslem zpracování ryb. Jinak řečeno, jedenáct ze dvanácti citovaných studií bylo postaveno tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku (pro potravinářský průmysl).

Navzdory výše zvýšeným skutečnostem dospěla skoro každá studie k závěru, že vejce nebo jiné potraviny obsahující cholesterol nepříznivě působí na hladinu cholesterolu v krvi. Přesto došli John Griffin a Alice Lichtensteinová (členové výboru DGAC, oba současně s vazbami na průmysl výroby vajec) k závěru, že účinky cholesterolu ve stravě na koncentrace lipidů v plazmě „jsou mírné a podle všeho omezené pouze na některé populační skupiny.“

Studie, které výbor DGAC ignoroval

Dobře postavené studie vědců, kteří nejsou závislí na zájmech průmyslu, jasně ukazují, že vejce působí na hladinu cholesterolu v krvi nepříznivě. Skutečný vliv konzumace vajec může být pozorován tehdy, když jsou vejce podávána lidem, kteří nepřijímají stravou mnoho cholesterolu.

Když přidávali sedmnácti studentům lakto-vegetariánům do stravy po dobu tří týdnů denně jedno velké vejce, jejich hladina LDL („špatného“) cholesterolu se zvýšila o 12 %. Dlouhodobé účinky konzumace vajec byly zkoumány v jiné studii na skoro 6 tisících vegetariánů a 5 tisících nevegetariánů. Studie trvala třináct let. Ti, kteří jedli vejce více než šestkrát týdně, měli 2,47krát vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění než ti, kteří konzumovali méně než jedno vejce týdně.

Padesát let trvající studie na téměř dvou tisících mužích středního věku (Western Electric Study) zjistila, že snížení příjmu cholesterolu stravou o 430 mg (odpovídá asi dvěma vejcím) bylo spojeno se snížením dlouhodobého rizika koronárního srdečního onemocnění o 43 %. O 25 % se snížílo riziko úmrtí z jakékoliv příčiny a došlo k prodloužení života o tři roky. Vyšší příjem cholesterolu byl současně spojen s vyšším rizikem mrtvice, krevní sraženiny, vysokého krevního tlaku a rakoviny prsu, prostaty, tlustého střeva, plic a mozku.

Cholesterol cévám škodí nejvíce, je-li podáván v oxidované formě (tvorba volných radikálů). Vejce a výrobky z nich jsou hlavním zdrojem oxidovaného cholesterolu v naší stravě.

Neovlivněný vědecký výzkum ukazuje, že přídavek jednoho vejce denně ke stravě průměrně zdravého člověka, jenž denně příjme 200 mg cholesterolu z jiných zdrojů, zvýší hladinu cholesterolu asi o 4 %, což znamená osmiprocentní zvýšení rizika srdečního onemocnění. Dvě vejce denně znamenají šestiprocentní zvýšení cholesterolu a o 12 % vyšší riziko srdečního onemocnění v následujícících pěti až deseti letech. Pro mladé dospělé muže pak představují dvě vejce denně o 30 % vyšší riziko koronárního srdečního onemocnění.

Ve studii publikované v roce 2015 v časopise Atherosclerosis zjistili: „Vyšší spotřeba vajec byla spojena s vyšším výskytem koronární aterosklerózy a vyšším stupněm koronární kalcifikace. Riziko se zvyšovalo se zvyšujicí se spotřebou vajec. Bylo pozorováno ve všech klinických podskupinách, včetně těch s velmi nízkým rizikem kardiovaskulárního onemocnění.“

Výsledky z Physician’s Health Study ukázaly, že vyšší spotřeba vajec byla spojena s vyšší celkovou úmrtností. V roce 2014 jsem publikoval výsledky vlastní studie (v časopise Nutrition Journal), ve které jsem ukázal, že již sedmidenní program nízkotučné veganské (tedy čistě rostlinné) stravy přinesl snížení hladiny celkového cholesterolu o více než 0,5 mmol/L. U pacientů s počátečním cholesterolem vyšším než 6 mmol/L byl průměrný pokles cholesterolu za jeden týden dokonce 1 mmol/L.

John McDougall, The McDougall Newsletter

Počet přečtení: 2 806 Datum: 3. 4. 2017