Dozvídáme se, že stále větší počet dětí trpí obezitou. Cožpak se dnes o zdraví dětí nedbá více než dřív? | Prameny zdraví

Dozvídáme se, že stále větší počet dětí trpí obezitou. Cožpak se dnes o zdraví dětí nedbá více než dřív?

Obezita dětí a mládeže dnes představuje velký problém. Ve Spojených státech má potíže s nadváhou čtyři až šest milionů dětí ve věku 6 až 11 let. Zvýšené riziko výskytu obezity u dětí hrozí také české populaci.

Dozvídáme se, že stále větší počet dětí trpí obezitou. Cožpak se dnes o zdraví dětí nedbá více než dřív?

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Rady lékaře

Podle průzkumů SZÚ (Státního zdravotního ústavu) dochází u chlapců v posledních letech k nárůstu tělesné výšky i váhy (u dívek je situace odlišná – dosahují vyššího vzrůstu, nikoli však přírůstku hmotnosti).

Jsou to dospělí, které vidíme běhat a cvičit v parcích, tělocvičnách či na hodinách aerobiku. A rovněž dospělí jsou ti, kdo navštěvují zdravotní přednášky, studují v restauracích jídelní lístky a vyžadují zdravější a méně tučná jídla. Cvičení a pohyb je na vzestupu u dospělých, ale ne mezi dětmi.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu

Počet přečtení: 2 973 Datum: 30. 1. 2010