Dívání se na televizi narušuje kvalitu spánku u batolat | Prameny zdraví

Dívání se na televizi narušuje kvalitu spánku u batolat

Vědecký výzkum vyjadřující znepokojení nad souvislostmi mezi sledováním televize a kvalitou i kvantitou spánku u dětí se datuje nejméně od sedmdesátých let minulého století.

Dívání se na televizi narušuje kvalitu spánku u batolat

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Např. zpráva z Kaiser Family Foundation uvádí: „Studie vypracovaná v Indianě v roce 1981 zjistila vztah mezi díváním se na televizi a kratší dobou spánku během dne i noci u batolat pocházejících z rodin ze středních poměrů." Podobné výsledky byly potvrzeny i následujícími studiemi.

Tři nedávné studie zabývající se dětmi ze základní školy zjistily, že doba vystavení televizi během dne je těsně spojena s kratší celkovou dobou spánku i jeho horší kvalitou. Jako obdobně silný předpovědní faktor se v jedné studii ukázalo také dívání na televizi v čase ukládání se na lůžko; největší roli však hrálo, pokud byla televize přímo v dětském pokoji. Skutečnost, že přítomnost televize v dětském pokoji významně souvisela s problémy se spaním, samozřejmě vede k otázce, zda se dítě nedívá na televizi bez vědomí rodičů.

Nezkracovala se pouze celková doba spánku, dívání se na televizi souviselo i s kvalitou spánku.

Ukázalo se dále, že jak u nemluvňat, tak u batolat je doba dívání se na televizi spojena s nepravidelnostmi ve spaní přes den i nepravidelnou dobou k ukládání ke spánku večer. Toto zjištění je vzhledem k rostoucímu počtu hodin, které tráví i malé děti u televize znepokojivé. Je totiž známo, jak je důležité mít pravidelný režim a vytvořit si dobré spánkové návyky již v dětství.

Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Žalm 4,9

Gary Hopkins, Andrews University, Berrien Springs, Michigan

Počet přečtení: 3 176 Datum: 2. 10. 2014