Chůzí k soběstačnosti v pokročilém věku | Prameny zdraví

Chůzí k soběstačnosti v pokročilém věku

Vědci zjistili, že ženy, které po padesátce zařadily do svého programu pravidelné procházky a tato praxe jim vydržela po dobu trvání studie, tedy čtrnáct let, neměly obvykle – na rozdíl od žen, které se aktivní chůzi nevěnovaly – problémy s takovými každodenními aktivitami jako je oblékání se, nákupy či užívání veřejných dopravních prostředků.

Chůzí k soběstačnosti v pokročilém věku

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

Studie se zúčastnilo celkem 229 žen ve věku od padesáti do pětašedesáti let. Polovina z nich začala pravidelně chodit, polovina nikoliv. Výzkumníci byli se ženami po celá léta konání studie v pravidelném kontaktu – monitorovali jejich zdravotní stav a stupeň fyzické zátěže. Účastnicím ve skupině, která chodila, bylo doporučeno, aby nachodily minimálně jedenáct kilometrů týdně, ať už sami nebo ve skupině.

Mezi další posuzované aktivity, které sloužily jako marker fyzické kondice, patřila např. chůze do schodů, samostatná konzumace potravy, koupání se, vykonávání běžných domácích prací, zvednutí mince z chodníku, napsání věty anebo položení knihy na poličku.

Archives of Internal Medicine, Nov 24, 2003

Počet přečtení: 3 432 Datum: 2. 2. 2008