Alkohol konzumovaný nárazově poškozuje dlouhodobě mozek | Prameny zdraví

Alkohol konzumovaný nárazově poškozuje dlouhodobě mozek

Vědci si položili otázku, jaké účinky má na mozek nárazové užívání alkoholu u dospívajících.

Alkohol konzumovaný nárazově poškozuje dlouhodobě mozek

Rubrika: Alkohol | Typ článku: Studie

Ve studii, kterou prováděli vědci ze Scripps Institute, mohly dospívající opice makak po dobu jedenácti měsíců pít nárazově množství alkoholu, které odpovídalo spotřebě dospívajících v tomto věku. Vědci poté odstranili alkohol z jejich dosahu a zkoumali mozkovou tkáň.

Zjistili, že v porovnání s mozkem opic, které alkohol nedostávaly, se u těch, jež nárazově alkohol konzumovaly, projevilo i po 8-10 týdnech abstinování významné poškození mozkové tkáně.

Dospívající by si měli být vědomi toho, že některé změny způsobované alkoholem - byť při jeho nárazovém užívání - mohou být ireverzibilní.

Počet přečtení: 3 488 Datum: 12. 9. 2013