Ztráta rodiče a duševní onemocnění | Prameny zdraví

Ztráta rodiče a duševní onemocnění

Děti, které brzy v životě ztratí jednoho rodiče, ať už v důsledku jeho úmrtí nebo stálého odloučení, mají mnohem vyšší pravděpodobnost rozvoje schizofrenie, depresí anebo maniodepresivním syndromem.

Ztráta rodiče a duševní onemocnění

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

To jsou výsledky velké studie na více než 230 pacientech s celkovou depresí, bipolárním chováním či schizofrenií, kteří byli porovnáváni se stejně starými a ze stejných etnik pocházejícími zdravými jedinci.

Lidé, kteří v dětství ztratili rodiče, byli jako dospělí až čtyřikrát častěji diagnostikováni s celkovou depresí či schizofrenií a až třikrát častější byl u nich maniodepresivní syndrom.

Molecular Psychiatry 1999;4

Počet přečtení: 4 392 Datum: 1. 1. 1970