Zdraví dětí | Prameny zdraví

Zdraví dětí

Měníme se podle toho, na co se díváme

Výsledky celonárodní studie přinesly zjištění, že dospívající, kteří se často dívají na filmy, ve kterých se kouří, jsou v …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Internet a videohry mohou být pro děti nebezpečné

Dnešní děti vyrůstají v kultuře, jež je prosycena internetem, videohrami, hraním hazardních her a přístupem k pornografii. V …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Nedostatek spánku v dětství může vést k problémům s alkoholem a drogami v mládí

Nová prospektivní studie se zabývala důsledky nedostatku spánku a související únavy u dětí. Ukázalo se, že takové děti častěji …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Několik jednoduchých opatření může zabránit obezitě u dětí

Výsledky studie na 8 500 dětí ve věku čtyř let ukázaly, že tři jednoduchá opatření mohou zabránit nárůstu obezity u dětí. Všechna …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Nezapomínej dojíst zeleninu!

Děti obvykle potřebují trochu povzbudit, aby snědly doporučená množství zeleniny. Je dobrou strategií, pokud rodič dítěti nabídne …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Existují nějaká rizika spojená s užíváním internetu u dětí?

Děti a mládež jsou dnes velmi aktivní při užívání tzv. sociálních médií, jako je například Facebook, MySpace, blogy, Twitter a …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Tělesný kontakt minimalizuje pocity bolesti u novorozenců

Ve studii na 640 zdravých novorozencích v Brazílii studovali vědci, jaká metoda dokáže nejvíce omezit bolestivost nitrosvalové …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

O čem chtějí rodiče, aby lékaři hovořili s jejich dospívajícími potomky?

V celonárodním průzkumu měli rodiče dětí ve věku od 9 do 17 let vybrat ze seznamu osmnácti témat ta, která jsou podle jejich …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Výrobci přeslazených cereálií cílí na děti

Předškoláci v USA se každý rok setkávají v průměru se 642 reklamami na snídaňové cereálie, které jsou zacíleny právě na ně. …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Rady lékaře

Užívání antidepresiv u dětí se zvyšuje – s velmi negativními vedlejšími účinky

Navzdory tomu, že neexistuje dostatek dat, jež by tento trend ospravedlňovala, se během posledních deseti let dramaticky - …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie
14 5 6 7 8 9 1019