Zdraví dětí | Prameny zdraví

Zdraví dětí

Několik jednoduchých opatření může zabránit obezitě u dětí

Výsledky studie na 8 500 dětí ve věku čtyř let ukázaly, že tři jednoduchá opatření mohou zabránit nárůstu obezity u dětí. Všechna …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Nezapomínej dojíst zeleninu!

Děti obvykle potřebují trochu povzbudit, aby snědly doporučená množství zeleniny. Je dobrou strategií, pokud rodič dítěti nabídne …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Existují nějaká rizika spojená s užíváním internetu u dětí?

Děti a mládež jsou dnes velmi aktivní při užívání tzv. sociálních médií, jako je například Facebook, MySpace, blogy, Twitter a …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Tělesný kontakt minimalizuje pocity bolesti u novorozenců

Ve studii na 640 zdravých novorozencích v Brazílii studovali vědci, jaká metoda dokáže nejvíce omezit bolestivost nitrosvalové …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

O čem chtějí rodiče, aby lékaři hovořili s jejich dospívajícími potomky?

V celonárodním průzkumu měli rodiče dětí ve věku od 9 do 17 let vybrat ze seznamu osmnácti témat ta, která jsou podle jejich …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Výrobci přeslazených cereálií cílí na děti

Předškoláci v USA se každý rok setkávají v průměru se 642 reklamami na snídaňové cereálie, které jsou zacíleny právě na ně. …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Rady lékaře

Užívání antidepresiv u dětí se zvyšuje – s velmi negativními vedlejšími účinky

Navzdory tomu, že neexistuje dostatek dat, jež by tento trend ospravedlňovala, se během posledních deseti let dramaticky - …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

V uplynulém století se snížila dětská úmrtnost

Během minulého století se život prodlužoval z velké části díky pokroku v oblasti zdravotnictví a preventivní medicíny. Nejlépe je …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Rady lékaře

Novorozenecká žloutenka rychle reaguje na vystavení slunečnímu svitu

Děti rovněž vyžadují čistý vzduch, průzračnou vodu, přiměřenou tělesnou námahu a rozumnou dávku slunečního svitu - mají-li být …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Rady lékaře

Mohu dítěti někdy podat i něco „nezdravého“?

Sváteční chvíle mohou být příležitostí k podávání speciálních potravin. Vaší odpovědností je však naučit dítě rozpoznávat …

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Poradna výživy
14 5 6 7 8 9 1019