Význam nenasycených mastných kyselin omega-3 v tucích v boji s depresí | Prameny zdraví

Význam nenasycených mastných kyselin omega-3 v tucích v boji s depresí

Vědecké poznatky o mozku potvrzují, že nenasycené mastné kyseliny omega- 3, které se nacházejí v tucích, jsou významnou složkou výživy. Existují dva typy nenasycených mastných kyselin, které jsou v našem stravování nezbytné: mastné kyseliny omega-6 a omega-3.

Význam nenasycených mastných kyselin omega-3 v tucích v boji s depresí

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Mastné kyseliny omega-6 jsou v mnoha potravinách hojně zastoupeny, a proto se jen zřídka objevují duševní či tělesné problémy způsobené jejich nedostatkem. Nenasycené mastné kyseliny omega-3 nejsou až tak časté, proto se i častěji setkáváme se škodlivým vlivem stravy chudé na tyto látky na lidský organizmus.

Nedostatek tryptofanu ve stravě není dán jen nedostatečným příjmem kalorií, ale také tím, je-li příjem kalorií nadprůměrný. Dokonce i vysoce kalorická strava může být chudá na mastné kyseliny omega-3, zvláště pokud je poměr kyselin omega-3 ke kyselinám omega-6 ve stravě nízký.

Pozoruhodné je zjištění, že poměrné zastoupení těchto dvou skupin mastných kyselin v tucích naší krve má přímou souvislost s mírou deprese. Čím nižší je poměr mastných kyselin omega-3 k mastným kyselinám omega-6, tím vyšší je výskyt deprese. Nedávný výzkum ukázal, že při léčbě bipolární poruchy (mánické deprese) spolu s velkou depresí může pomoci strava bohatá na nenasycené mastné kyseliny omega-3.

Mnozí lidé zvyšují svůj příjem mastných kyselin omega-3 konzumací ryb. Většina ryb však není jejich dobrým zdrojem. Mořské ryby chladných vod oceánů jsou dobrým zdrojem těchto kyselin nikoliv proto, že jejich tělo zpracovává mastné kyseliny omega-3, ale spíše proto, že se živí mořským planktonem chladných oceánských vod, který je na ně velmi bohatý.

Původním zdrojem mastných kyselin omega-3 jsou tedy rostliny, to znamená, že když tyto kyseliny přijímáme z ryb, přijímáme živiny jakoby z „druhé ruky“. Víme, že jednotlivé druhy ryb mají různý obsah mastných kyselin omega-3. Například mořská ryba bubeník americký má nejnižší obsah těchto kyselin – asi o 75 % méně než ryba nejbohatší na tyto kyseliny – atlantická makrela.

Strava s přiměřeným obsahem nenasycených mastných kyselin omega-3 má mnohé výhody, i když konzumace ryb se dnes nedoporučuje. V knize Proof Positive (Jasný důkaz) jsem vyjmenoval šest vážných zdravotních následků způsobených získáváním mastných kyselin z ryb.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5 482 Datum: 30. 4. 2009