Souhrn škodlivých účinků stresu | Prameny zdraví

Souhrn škodlivých účinků stresu

Pozorovali jsme široký rozsah škodlivého působení stresu. Osvětlil jsem jen část problémů, pouze vrchol ledovce, který pod hladinou skrývá nesmírné množství tělesných, duševních a sociálních daní, které si stres vybírá.

Souhrn škodlivých účinků stresu

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Zdravotníci mají tendenci nechat zastínit zdravotní problémy související se stresem jinými nemocemi, avšak moje analýza a praxe ukazují, že stres hraje v dnešní době hlavní úlohu při zhoršování nemocí a snižování kvality života milionů lidí.

V této souvislosti si dovolím upozornit na nová, výzkumem podložená zjištění, založená na databázi 45 000 zaměstnanců. Kouření, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka sice zvyšují průměrné roční výdaje na zdravotní péči, avšak doktor Ron Z. Goetzel a jeho kolegové publikovali v roce 1998 překvapivý objev.

Ve výzkumu nákladů na zdravotní péči předstihly všechny ostatní rizikové faktory dvě oblasti – byly to deprese a stres. Průměrné roční zdravotní náklady byly konkrétně u pracovníků, kteří si stěžovali na depresi, vyšší o neuvěřitelných 70,2 %. U lidí s vysokou hladinou stresu byly průměrné roční výdaje na zdravotní péči o 46,3 % vyšší než u jiných, méně stresovaných vrstevníků.

Těchto výzkumů si už začínají všímat i ti, kdo mají na starost rozpočty ve zdravotnictví. Pojišťovny, zaměstnavatelé a další subjekty, které hradí množství účtů za zdravotní péči, pozorně zkoumají vývoj tohoto problému ve společnosti. A výsledek? Každý z nás by si měl najít motivaci k osvojení si dvojí strategie: (1) Udělat všechno pro to, aby měl stresory pod kontrolou; (2) Pokud už se se stresorem, který nemůžeme ovlivnit, setkáme, naučme se zvládat stres co možná nejkonstruktivnějším způsobem.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2 600 Datum: 10. 3. 2009