Smysl života každý den | Prameny zdraví

Smysl života každý den

Dr. Robert Butler se spolupracovníky ve studii financované National Institutes of Health zkoumal vztah mezi zažíváním smyslu života a věkem, jehož účastníci sledování dosáhli.

Smysl života každý den

Rubrika: Dlouhověkost | Typ článku: Články

V jedenáct let trvající studii sledovali vědci aktivní jedince ve věku 65 až 92 let. Zjistili, že ti z nich, kteří dokázali jasně zformulovat, jaký smysl má jejich život – jinými slovy, jaký je důvod, proč ráno vstávají z postele – se dožívali vyššího věku a byli v lepší formě než ti, kteří takto definované životní poslání neměli. Zajímavé v této souvislosti je, že mezi starými lidmi zaznamenali demografové nárůst úmrtí hned po 31. prosinci 1999. Logickou odpovědí je, že se mnozí chtěli dožít nového milénia.

Smysl života někdo nalézá v docela obyčejných věcech, jako je například to, že z dětí a vnoučat vyrostli šikovní lidé, kterým se dobře daří. Životním posláním může být také práce nebo nějaký koníček, a to zvláště tehdy, když vás celé pohltí. Člověk tak zažívá neobyčejný pocit svobody, potěšení a naplnění – a na běžné záležitosti, jako je např. čas nebo jídlo, dokáže snadno zapomenout. Pokud naleznete činnost, která vám přináší takové pocity, možná jste na stopě smyslu svého života.

Smysl životu mohou dávat i nové dovednosti, které si osvojíte. Třeba hra na hudební nástroj nebo učení se cizímu jazyku přinesou v tomto ohledu dvojnásobný prospěch – o obou těchto činností bylo prokázáno, že tříbí mysl, kterou tak budete moci déle efektivně používat.

Podle dr. Thomase Perlse z lékařské fakulty Boston University je důležité, abychom svůj mozek neustále procvičovali. „Dělejte věci, které jsou pro vás nové a složité. Až si je osvojíte, věnujte se zase něčemu jinému. Taková cvičení posilují mozkové funkce; podle vědeckých poznatků se tím mimo jiné zpomaluje slábnutí paměti. A podle některých poznatků se tím i oddaluje případný nástup Alzheimerovy choroby.“

Chcete-li zrealizovat svůj životní cíl a dát svému životu hluboký smysl, vyzkoušejte následující tipy.

Zformulujte si své osobní životní poslání. Vhodným způsobem, jak začít, může být odpověď na jednoduchou otázku: Proč vlastně ráno vstávám z postele? Zamyslete se nad tím, co vás zajímá, jak využíváte svých talentů a nadání, co je pro vás v životě skutečně důležité.

Najděte si partnera. Vyhledejte někoho, s kým byste si mohli popovídat o smyslu svého života, o svých plánech a jejich realizaci. Může to být přítel či přítelkyně, manželský partner, někdo z příbuzenstva, kolega nebo kolegyně v práci. Mělo by se však jednat o člověka, který vám pomůže upřímně zhodnotit vaše možnosti, plány a úspěchy.

Z knihy Dana Buetnera Modré zóny. Ve slovenštině vydalo nakladatelství Eastone Books.

Počet přečtení: 1 948 Datum: 25. 1. 2018