Sebevědomí a sebeúcta mohou být nezdravé | Prameny zdraví

Sebevědomí a sebeúcta mohou být nezdravé

Nezdravé sebevědomí (přehnaná důležitost) a to, čemu říkáme sebeúcta, není to samé. Lidé nezdravě závislí na vztazích mívají často nízkou sebeúctu (i sebehodnotu). Mnozí terapeuti se snaží o vybudování sebeúcty člověka tím, že mu zdůrazňují jeho klady, což ale vede k „nafouknutí“ jeho ega. Klientům to prospěje jen na krátkou dobu, z dlouhodobého hlediska je však taková terapie neúčinná.

Sebevědomí a sebeúcta mohou být nezdravé

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Také apoštol Pavel, který poznal skutečnou hodnotu člověka, řekl: „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“

Zjistil jsem, že mnoho lidí trpících závislostí na druhých se rozhoduje na základě domýšlivosti a podle toho, co si o nich druzí lidé pomyslí, místo toho, aby si nejdříve promysleli, které rozhodnutí je správné, a podle něj pak jednali. Na to, aby se jedinec, který je závislý na druhých, vymanil z kruhu nesprávných rozhodnutí, které určují celý jeho život, potřebuje dvě věci: sebehodnotu (založenou na Boží lásce, na tom, co Bůh udělal pro člověka) a pokoru.

Psychologická literatura správně hovoří o sebevědomí jako o pýše. Žel, o sebevědomí hovoří také jako o sebehodnotě, přičemž tyto dva pojmy vzájemně zaměňuje. Pokud tedy známe definice, nebude pro nás problém zjistit, zda kniha hovoří o „sebeúctě“, anebo o „sebevědomí“.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5 337 Datum: 11. 11. 2009