S droždím za lepší náladou | Prameny zdraví

S droždím za lepší náladou

Běžci, kteří dostávali čtyři týdny po závodu denně přibližně lžičku potravi­nářského droždí, měli poloviční výskyt chorob horních cest dýchacích ve srov­nání s těmi, kteří užívali placebo.

S droždím za lepší náladou

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Je zajímavé, že se běžci užívající droždí také lépe cítili.

Ti, kteří brali placebo, se ohodnotili (na stupnici od jedné do deseti) mezi čtyřkou až pětkou. Kdež­to sportovci užívající droždí se dlouhodobě cítili lépe, někde mezi šestkou a sedmičkou.

Studie ukázala, že troška potravinářského droždí doká­že zlepšit širokou škálu emočních stavů, snižuje pocity napětí, únavy, zmatku a zlosti a zároveň dodává vitalitu a energii – přinejmenším u běžců.

Počet přečtení: 851 Datum: 13. 9. 2021