Rostlinné tuky jsou nejlepší | Prameny zdraví

Rostlinné tuky jsou nejlepší

Začátkem června 2016 byla publikována dosud nejrozsáhlejší epidemiologická studie, která zkoumala vliv konzumace různých druhů tuku na zdraví a úmrtnost. Studie se zúčastnilo 126 tisíc osob, které byly sledovány po dobu 32 let.

Rostlinné tuky jsou nejlepší

Rubrika: Oleje a tuky | Typ článku: Studie

Každé navýšení příjmu nasycených tuků (hlavními zdroji jsou maso a mléčné výrobky) o 5 % s sebou neslo zvýšení rizika předčasného úmrtí o 8 %. V případě navýšení obsahu transmastných kyselin v jídelníčku o 2 % bylo zvýšení rizika dokonce o 16 %. Naopak zvýšení příjmu rostlinných tuků (olivový a řepkový olej, ořechy a semena) s sebou neslo snížení rizika předčasného úmrtí o 19 %. 

Opět se potvrdilo, že důležitější je, jaké tuky a z jakých zdrojů konzumujeme, než jenom celkový příjem tuků denně.

Počet přečtení: 1 876 Datum: 12. 9. 2018