Pracovní stres si vybírá u mužů svoji daň | Prameny zdraví

Pracovní stres si vybírá u mužů svoji daň

Muži středního věku, kteří jsou v práci vystaveni silnému stresu, mohou být náchylnější k rozvoji aterosklerózy, která je rizikovým faktorem infarktu a mrtvice.

Pracovní stres si vybírá u mužů svoji daň

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Dr. James H. Dwyer z University of Southern California porovnával s kolegy hladinu stresu a výskyt aterosklerotických plaků u 573 zaměstnanců jedné kalifornské firmy. Muži byli ve věku 40 až 60 let. Ukázalo se, že 36 % mužů vystavených velkému pracovnímu stresu mělo výskyt aterosklerózy v krkavicích, což jsou krční tepny, které zásobují krví hlavu. Oproti tomu pouze 21 % mužů vystavených menšímu pracovnímu stresu mělo stejný nález.

Zajímavé je, že souvislost mezi pracovním stresem a aterosklerózou se neprojevila u žen. Autoři se domnívají, že roli zde zřejmě hrají ženské hormony. Je však také možné, že míra stresu u žen nebyla položenými otázkami dostatečně dobře zmapována.

Epidemiology 2001;12180-185

Počet přečtení: 3 300 Datum: 23. 8. 2006