Posměšky zvyšují riziko poruch trávení u dívek | Prameny zdraví

Posměšky zvyšují riziko poruch trávení u dívek

Výzkumníci z Uppsalské univerzity ve Švédsku spolu s kolegy z Austrálie a USA vyzpovídali celkem 629 dívek ze sedmých a osmých tříd základních škol. Věk těchto dívek se pohyboval od dvanácti do čtrnácti let.

Posměšky zvyšují riziko poruch trávení u dívek

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Výsledky ukázaly, že dívky s nadváhou či obezitou se častěji setkávaly s tím, že si z nich spolužáci nebo spolužačky utahují. Častěji rovněž uváděly, že jsou nespokojeny s tím, jak vypadají. V důsledku se tyto dívky více omezovaly v jídle. Je dobře známo, že přísné omezování množství potravy se považuje za známku poruchy příjmu potravy.

Prokázal se silný vliv zesměšňování ze strany vrstevníků na vnímání vlastního těla i souvislost mezi nespokojeností se svým vzhledem a častějším vznikem poruch příjmu potravy.

Podle vědců by se proto preventivní a intervenční programy měly zaměřit i na snížení negativního sociálního stigmatu, které se sebou nadváha či obezita nesou.

International Journal of Eating Disorders 2000;28:430-435

Počet přečtení: 3 020 Datum: 5. 7. 2007