Pět faktorů životního stylu, jež vám prodlouží život o 10 let | Prameny zdraví

Pět faktorů životního stylu, jež vám prodlouží život o 10 let

Množí se důkazy o tom, že zdravý životní styl ve středním věku prodlužuje život a zlepšuje jeho kvalitu.

Pět faktorů životního stylu, jež vám prodlouží život o 10 let

Rubrika: Dlouhověkost | Typ článku: Studie

Výzkumní pracovníci použili data ze dvou velmi velkých kohort (skupin osob) a zkoumali vztah mezi bezpečným, resp. nízkorizikovým životním stylem a úmrtností u osob starších 30 let. Ukázalo se, že zdravý jídelníček, nekuřáctví, středně intenzivní až vysoce intenzivní pohybová aktivita 30 a více minut denně, udržování přiměřené tělesné hmotnosti a vyhýbání se alkoholu přinášelo snížení rizika úmrtí v průměru o 74 %.

Jinak vyjádřeno, dlouhodobé respektování těchto pěti zdravotních faktorů může přinést v padesáti vyhlídku na prodloužení života o 14 let pro ženy a o 12 let pro muže.

Ze stránek Positive Choices

Počet přečtení: 1 125 Datum: 2. 1. 2020