Některé stresory mohou povzbudit imunitní systém | Prameny zdraví

Některé stresory mohou povzbudit imunitní systém

Nikdo nemá rád, když je stresován, výsledky nové studie však ukázaly, že některé typy stresu mohou být pro nás ve skutečnosti dobré.

Některé stresory mohou povzbudit imunitní systém

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Ve studii dr. Bosche z Ohio State University se rozlišuje mezi pasivním a aktivním stresem. Lidé zakoušejí pasivní stres, když se dívají na horor, zatímco aktivní stres je něco, k čemu dochází, když se člověk např. snaží dodělat nějaký úkol včas, podle plánu.

Podle výsledků studie na 30 mužích, dobrovolnících ve věku 18 až 34 let, kteří byli vystaveni dvěma typům stresující situace, se ukázalo, že při aktivním stresu docházelo ke zlepšení funkce imunitního systému, čímž se zvyšovala schopnost organismu bojovat s infekcí. Při pasivním stresu docházelo naopak k poklesu funkcí imunitního systému.

Stresující situace tedy nemusejí být něčím, co by nutně muselo být pro člověka zlé. Pouze pokud se jedná o pasivní stresory anebo je doba jejich trvání neúměrně dlouhá či se stále opakují, mohou se stát potenciální hrozbou pro zdraví.

Psychophysiology 2001;38:836-846

Počet přečtení: 3 226 Datum: 28. 3. 2012