Dobré „sociální zdraví“ snižuje stres | Prameny zdraví

Dobré „sociální zdraví“ snižuje stres

Existuje množství důkazů, že „sociální zdraví“ je důležitým činitelem v boji se stresem. Pod pojmem „sociální zdraví“ rozumím kvalitní vztahy s rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými, kolegy v práci a přáteli. Není pochyb o tom, že kvalita mezilidských vztahů v raném dětství ovlivňuje naši schopnost zvládat stres v dospělosti.

Dobré „sociální zdraví“ snižuje stres

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Jistá studie uvádí, že mláďata krys byla hned po narození na krátký čas odňata od matky, přičemž o několik měsíců později se u nich projevila zvýšená citlivost na stres. Vědci montrealské McGillovy univerzity zjistili, že krysy, kterým se dostává v raném stadiu života více pozornosti (matky je olizovaly a čistily), se zdají být vůči stresorům odolnější.

Lze tento výzkum na zvířatech aplikovat také na lidi? Jeden z experimentů na lidech proběhl nedávno v Rumunsku. Bylo to v době Ceaucescova režimu, kdy se zvyšování populace stalo politickou prioritou. Jedním ze smutných důsledků tvrdých politických metod byl velký počet opuštěných dětí. Mnohé z nich v útlém dětství neprožily intimní kontakt s matkou. Pozorování zaměřená na zdravotní stav a chování dětí ukázala, že tyto rumunské děti ochuzené o lidský dotyk měly tendenci k zvýšené hladině kortizolu a k větší citlivosti na stres.

Intimita mezi matkou a dítětem přináší výhody i matce. Přinejmenším to platí pro kojící matky. Předběžné údaje z výzkumu 59 žen poukazují na nízkou míru stresu u kojících matek.

Ani v případě, že rodiče udělají v raném vývinu dítěte chybu, není všechno ztraceno. Je dokázáno, že pozitivní rodičovské podněty mohou dětem ve školním věku pomoci účinněji se vypořádat se stresovými životními zkušenostmi. Výzkumní pracovníci v Rochestru (stát New York) pozorovali více než 100 dětí ve věku sedm až devět let, které byly vychovávány ve velkém stresu. 22 Půlka z nich pocházela z rodin s ročním příjmem nižším než 15 000 dolarů. Kromě hmotného nedostatku patřilo k stresorům také násilí ze strany sousedů, rodinné hádky a rozvod či rozchod rodičů. Určujícím faktorem, který předpovídal, jak se dítě vypořádá se stresem, byly rodičovské schopnosti jeho vychovatelů. Rodiče, jejichž děti dobře zvládaly zátěžové situace, měli na svoje děti během předškolního i školního věku větší výchovný vliv. Jejich postupy byly zásadovější, sami měli dobré duševní zdraví a pozitivnější očekávání od svých dětí i do budoucna.

Jedním z nejzajímavějších zjištění rochesterských výzkumů bylo, že dobří rodiče nepocházeli vždy z ideálního rodinného prostředí. Je jistě povzbuzující vědět, že i když lidé zažijí v dětství zneužívání nebo zanedbávání, mohou toto „dědictví“ překonat a stát se výbornými rodiči.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

 

Počet přečtení: 6 047 Datum: 27. 3. 2009